2018 nog beter voor circulair geld dan 2017?

Ook in 2017 is het Circuit Nederland weer flink gegroeid. Er zijn nu meer dan duizend leden, waarvan 400 bedrijven. De snelst groeiende communities zijn op dit moment United Economy, Vix uit Alkmaar en omgeving, en de Utrechtse Euro.

Ten opzichte van 2016 verviervoudigde de handelswaarde tot ruim 350.000 euro. Voor een aantal beginnende bedrijven is daarmee de omzet in het Circuit nu al belangrijk. Toch is er voor de meeste deelnemers nog weinig handel.

Eerste leningen in circulair geld

In 2017 hebben we ook de eerste proeven gedaan met het verstrekken van leningen in circulair geld aan kleine bedrijven. Deze kunnen vaak moeilijk of alleen tegen hoge kosten krediet krijgen bij banken. In Circuit Nederland is dit krediet rentevrij.

Sardex, een inspirerend voorbeeld

De komende jaren zal het vooral nog een kwestie van geduld en volharding zijn. Maar wel met het vooruitzicht dat we op de goede weg zijn als we kijken naar de ontwikkeling in groei van andere circulair geldnetwerken. Zo is de groeicurve van Circuit Nederland vergelijkbaar met die van het netwerk Sardex op Sardinië dat zeven jaar geleden van start ging. In vergelijking met de resultaten van Sardex na hun tweede jaar staan we er zelfs iets beter voor. Sardex telde het afgelopen jaar vierduizend deelnemende bedrijven die gezamenlijk iets meer dan 100 miljoen aan circulair geld omzetten. Een inspirerend voorbeeld!

 

Wat hopen we in 2018 te bereiken?

  • Doorgroeien naar 1500 deelnemers.
  • Omzet van 1 miljoen circulaire euro’s waardoor actieve bedrijven gemiddeld € 5.000 in circulair geld aan omzet behalen.
  • Circulair geld kopen eenvoudiger maken door de mogelijkheid te bieden om met Ideal te betalen.
  • Minimaal 10 kredieten verstrekken.

En wat de komende jaren ?

  • Jaarlijks minimaal een verdubbeling van het aandeel van het circulaire geld in de economie.
  • Geleidelijke groei naar tienduizend bedrijven en vijftigduizend consumenten.