Samenwerking met universiteiten om circulair geld te versterken

​Maar liefst acht Nederlandse Universiteiten en Hogescholen werken samen met STRO om vier circulair geldinitiatieven te steunen. Samen hebben ze bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) geld aangevraagd in het kader van de Nationale WetenschapsAgenda (NWA).

De Wetenschapsagenda is een selectie van 140 vragen die door burgers gesteld zijn. Eén van die vragen is hoe zinvol het gebruik van een lokale munt kan zijn. De universiteiten willen nu proberen de initiatieven in Alkmaar, Rotterdam, Utrecht en het landelijke United Economy netwerk te laten doorbreken, zodat echt duidelijk wordt wat mogelijk is en wat niet. De aanvraag van het samenwerkingsverband tussen STRO en deze universiteiten is goed de eerste ronde doorgekomen. In oktober horen we of de NWO ook echt geld voor dit toegepaste onderzoek vrijmaakt.

10 jaar Bristol Pound

De Bristol Pound viert dit jaar haar 10-jarig jubileum. Hoe staat deze lokale munt ervoor?

Stand van zaken
De Bristol Pound bestaat uit 2000 particulieren en bedrijven die voor onderlinge transacties een eigen munt gebruiken, zowel digitaal als papieren biljetten. Sinds de oprichting zijn 80.000 betalingen gedaan met een totale waarde van 5 miljoen pond. Behalve lokale producten en diensten kan je met Bristol Pounds ook gemeentebelastingen of je kaartje voor het openbaar vervoer betalen. Ondanks deze mooie resultaten heeft de Bristol Pound ook een paar flinke problemen. Zo zijn veel bedrijven in het netwerk niet actief als deelnemer: ze handelen niet (meer) met Bristol Pounds. Daarnaast was de uitvoerende organisatie voor haar inkomsten afhankelijk van subsidies. Nu deze inkomstenbron is opgedroogd, zijn ze hard op zoek naar andere middelen om de ondersteuning en het onderhoud van het netwerk te financieren.
De Bristol Pound gebruikt voor de digitale betalingen onze Cyclos software. Ze gebruiken echter niet de slimme mogelijkheden zoals die bij het circulair geld in Nederland gebruikt worden.

Bristol Pound CIC en Bristol Credit Union
Bristol Pound is eigenlijk een samenwerkingsverband. De promotie, werving van leden et cetera wordt door de Bristol Pound CIC gedaan, terwijl de Bristol Credit Union de financiële administratie doet en de dekking in Britse Ponden regelt. Voordeel hiervan is dat de Credit Union ruime ervaring heeft met het beheer van geld. Nadeel is dat de Bristol Pound daardoor valt onder de regels van de Bank of England. Daardoor kan de Credit Union de data over transacties niet delen met de medewerkers van Bristol Pound. Die hebben daardoor weinig inzicht in de bestedingspatronen en kunnen dus deelnemers niet helpen, niet gericht nieuwe leden zoeken en dus niet helpen het geld in circulatie te houden. Ook is onderling krediet, dat de kern is van de succesvolste circulair-geldnetwerken zoals Sardex, daardoor niet mogelijk.

Overeenkomsten en verschillen met circulair geld in Nederland
Net zoals Circuit Nederland (het platform van circulair geld initiatieven in Nederland), stimuleert de Bristol Pound uitgaven lokaal te doen. Een verschil is echter dat in Circuit Nederland het circulair geld gemiddeld minimaal een half jaar binnen het eigen netwerk uitgegeven moet worden, voordat er euro’s voor gekocht mogen worden. Sinds kort is de BP gestart met een proefproject om ons Social Trade krediet in te voeren. Bij dit type krediet betaalt het bedrijf dat het krediet ontvangt geen rente. Het is de leverancier die het geld van de lening wil ontvangen, die de kosten van het krediet betaalt. In Circuit Nederland is de hoogte van die kosten afhankelijk van het risico. Hoe meer een leverancier belang heeft bij een nieuwe klant, des te eerder zal deze het krediet willen steunen. En als de leverancier geen groot belang heeft, gaat het krediet niet door. In Bristol is de bijdrage een vast percentage van 5%.
In Nederland betalen deelnemers een lidmaatschapsbijdrage. Op dit moment is dat een vast bedrag. Op termijn willen we deze bijdrage afhankelijk maken van hoeveel je verdient binnen het netwerk. Op dit moment zijn de inkomsten nog niet hoog genoeg om de kosten te dekken, maar met deze opzet is er perspectief dat dat over enige jaren wel het geval zal zijn.
In Bristol was lidmaatschap tot nu toe gratis en werden alle kosten gedekt door subsidies. Nu de subsidies minder worden, onderzoeken ze welke bijdragen ze aan deelnemende bedrijven kunnen vragen.