Vrijwilligers gezocht voor interviews

Vrijwilligers gezocht voor interviews
Soms is voor een bedrijf de stap naar circulair geld te groot. Daarom is STRO nu, samen met anderen, bezig een netwerk op te zetten, waarin bedrijven mét en zónder circulair geld hun onderlinge handel versterken. Het interviewen van bedrijven die zich opgeven voor het netwerk vergt veel menskracht. Daarom zoeken we mensen die met enige regelmaat online vanuit huis interviews willen afnemen.
Heeft u belangstelling? Laat het ons weten via info@socialtrade.nl.

Een netwerk om samen de transitie te versnellen
Soms is voor een bedrijf de stap om circulair geld te gaan gebruiken te groot. Men wil wel een duurzamer economie maar zolang er nog weinig bedrijven zijn waar je je circulaire geld kunt besteden of verdienen is het @ndere geld nog even te moeilijk. STRO is nu, samen met anderen, bezig een beweging te lanceren waar bedrijven mét en zónder circulair geld hun onderlinge handel versterken.

Versterking beweging duurzame bedrijven
Transacties vinden plaats in circulair geld of in gewoon geld. Bij transacties in gewoon geld is er natuurlijk alleen de zekerheid dat je zaken doet met een ander duurzaam bedrijf, niet dat jouw geld nog vaker tussen duurzame bedrijven zal circuleren. Betaal je met circulair geld, dan weet je dat je de beweging van duurzame bedrijven langduriger versterkt. Dit (coöperatieve) netwerk, waar mogelijk gebruik makend van de circulair geld biedt zo een effectieve mogelijkheid de transitie te versterken.

Kiesmerk
Bedrijven die meedoen committeren zich aan een tweetal zaken:
– Het bedrijf laat zien wat het al doet aan duurzaam en sociaal ondernemerschap. Dat gebeurt middels een interview dat op internet gepubliceerd wordt. Reviews van die interviews vormen de stimulans en waarborg dat wat gezegd wordt ook daadwerkelijk gebeurt.
– Bovendien committeert het bedrijf zich om bij het zaken doen, zoveel mogelijk met andere bedrijven uit het netwerk samen te werken.
Bedrijven die kiezen te verduurzamen én zoveel mogelijk zaken te doen met andere duurzame bedrijven, mogen na het interview een Kiesmerk dragen. Deelnemende bedrijven en consumenten hebben zo goed inzicht waar te kopen en waar klanten te vinden zijn.

Vrijwilligers gezocht
Het opzetten van het netwerk, het werven van deelnemers en vooral ook het interviewen van bedrijven die zich opgeven voor het Kiesmerk, vergt een hoop menskracht. Het is boeiend om te doen, want u komt met mooie bedrijven in contact en elk gesprek is anders. En natuurlijk draagt u met uw inzet bij aan de transitie naar een eerlijke en duurzame economie. We zoeken mensen die met enige regelmaat een interview willen afnemen en daar goede skills voor hebben. Het interviewen kan vanuit huis, waarbij u het gesprek opneemt met programma’s als Teams, Google Meet of Zoom.
Interesse? Laat het ons weten via info@socialtrade.nl.

Vrijwilligers gezocht voor verspreiding e-book

STRO werkt nu aan een Engelstalige versie van het boek De Koop Lokaal Booster in de vorm van een e-book.
In het Engelse boek staat het gebruik van de innovaties om armoede aan te pakken centraal.

We willen wetenschappers op het zuidelijk halfrond, in de VS en in arme delen van Europa het e-book toesturen. Wil je helpen de mailadressen van deze wetenschappers te verzamelen?
Laat het ons weten via
info@socialtrade.nl

De Koop Lokaal Booster
Het boek De Koop Lokaal Booster is geschreven om Nederlandse overheden en politieke partijen een idee te geven van wat mogelijk is met circulair geld:

  • Versterking van het lokale Midden- en KleinBedrijf.
  • Het circulair maken van de lokale economie.
  • Gerichter koopkracht creëren in economisch zwakkere wijken.
  • De sociale cohesie vergroten.

Engelse versie pakt armoede aan
We werken nu dus aan een Engelstalige versie in de vorm van een e-book voor een duidelijk andere doelgroep.
In het Engelse boek staat het gebruik van de innovaties om armoede aan te pakken centraal.
In het boek laten we ook zien hoe geld met de huidige programmering armoede
veroorzaakt en kansen verkleint.
Dat maakt duidelijk waarom @nder geld er wat aan kan doen.

Boek voor betrokken wetenschappers
STRO heeft buiten Nederland nauwelijks contacten die het idee van @nder geld stevig op de politieke agenda kunnen plaatsen.
We kiezen daarom voor een boek voor betrokken wetenschappers, in de hoop dat zij er inspiratie uit putten en hun omgeving informeren en enthousiasmeren.
Deze keuze maakten we ook omdat van vrijwel alle medewerkers van universiteiten waar ook ter wereld te achterhalen is wat hun vakgebied en hun e-mailadres is.
We kunnen dus gericht e-boeken naar hen sturen.

Mailadressen zoeken
Nu zoeken we vrijwilligers die de namen en e-mailadressen opzoeken van docenten aan universiteiten op het zuidelijk halfrond, in de VS en in arme delen van Europa en die een paar zinnen bedenken om juist die persoon te interesseren in het boek.
Uiteraard willen we ook alle mensen in Nederland die met armoedebestrijding bezig zijn, het Engelse e-book sturen.

Vrijwilligers gevraagd
Wie wil helpen mailadressen te achterhalen? Laat het ons weten via info@socialtrade.nl
We verwachten dat dit Engelse e-book niet voor november 2022 klaar is, dus het verzamelen van adressen is dit hele jaar zinnig.
Een inzet van een paar uur per week kan al geweldig helpen.
Uiteraard kan je de conceptversie lezen, zodat je zelf ziet hoe belangrijk het is dat mensen wereldwijd over de nieuwe kansen horen.
Ken je zelf mensen die je persoonlijk het e-book wilt toesturen? Dat is vanzelfsprekend ook zeer welkom.