Arm door geld: downloaden

Arm door geld, maar ook… nieuwe kansen op bevrijding van de globaliseringsmachine.

Henk van Arkel & Camilo Ramada, 2001.

Hier downloaden (pdf)

Doelgroepen

Iedereen die zich wil verdiepen in STROhalm denk- en werkwijze

Studenten

Economen

Derde Wereld werkers

Omschrijving

Zap-boek over o.a. verarming als gevolg van het huidige geldsysteem, tien systematische fouten van het huidige geldsysteem, Trueque: een inspirerend Argentijns voorbeeld, hoe mensen zelf plaatselijke economie op gang brengen, mogelijkheden voor duurzame economie in Latijns-Amerika.

Recensies/quotes

Kees Zoeteman ( auteur ‘Pioniers gevraagd’): “Dit is een origineel boek. Vernieuwing komt tot stand, heb ik ooit van Edward de Bono geleerd, door vragen te stellen over het vanzelfsprekende. Geld is zo vanzelfsprekend geworden dat we vergeten dat er alternatieven zijn.”

Petra de Beij (chef redactie ‘Hart van Nederland’): “Uitwisseling van diensten en goederen met ruilsystemen is, ook in Nederland, een oplossing.”

Herman van Veen (cabaretier):

“Dit boek

Gaat over evenwicht

Het recht te mogen zijn

Wat het is

Voor elkaar”

Lengte

81 pagina’s

Inhoud

A. Een gesprek op gekraakt stuk land

B. Dromen maken de mens

Van welke dromen vertellen we onze kinderen?

C. Systematische verarming door het geldsysteem

Een geldsysteem waarin armoede ingebakken zit

Een geldsysteem waarin ook groei ingebakken zit

Waarom het geldsysteem

D. Anoniem geld en waar dat toe kan leiden

E. De armoede komt steeds dichterbij

F. Hoe mensen zelf de plaatselijke economie op gang brengen

Spaardozen in Nepal

Creatief met cavia’s

Krediet in Brazilië

G. Op zoek naar een alternatief Bretton-Woods

De Egyptische graangiro

Hoe de gemeente Wörgl zich aan de crisis onttrok

De ontwikkeling van de ballon-economie

Naar een nieuwe ontwikkelingsstrategie?

Hoe u kunt helpen

H. Armoede als lokale economische crisis

Als het geld uit een samenleving verdwijnt, verdwijnt ook de organisatie

Armoede + werkloosheid = een tekortkoming in het geldsysteem

I. Argentijns systeem toont mogelijkheid van lokale ruilsystemen aan

J. Microkredieten: met weinig geld een nieuwe toekomst

K. Een weg naar geld dat geen onnodige ellende creëert

Hoe het huidige geldsysteem problemen veroorzaakt

Gratis geld dat duur wordt, tot onnodige werkloosheid leidt en ontwikkelingspotentie in arme gebieden teniet doet

L. De gevolgen van rente op een rijtje

M. De prijs voor onze rijkdom is 10.000 Volt en het geloof dat we niks kunnen doen!

N. Armoede is onnodig

Het geldsysteem organiseert een vorm van zinloos geweld op enorme schaal, want de rijken hebben de verarming van de armen niet nodig

O. Geldschepping: tovenarij of uitbuiting?

Een zelfversterkend geldtekort

P. Het ene geldsysteem is het andere niet

Van Jozef en de Graangiro van de Egyptenaren, via het Gouden Kalf naar het jaar 33

Het Bancor-voorstel: oplossing voor de onevenwichtigheden in de wereldhandel

Hoe de VS steeds te veel kunnen blijven kopen

Q. Ontwikkelingen rond het geldsysteem

Hoe volgens Hernando de Soto de armoede kan worden opgelost

R. Hoopvolle ontwikkelingen in Latijns-Amerika

De solidaire economie Red del Trueque

De MST, een goed georganiseerd netwerk

Coöperatieve bedrijven

Gezamenlijk bouwen

De Arbeiderspartij

Bouwen aan een mozaïek van samenwerking

S. Tien systematische fouten van het huidige geldsysteem

T. Een samenvatting vooraf van de komende hoofdstukken

U. Crisis of kans: van scheuren in het geldbastion tot het verdwijnen van het geld

Hoe het Van der Valk-concern het doet

De Engelse bankier King en het verdwijnen van geld

V. Van de crisis een kans maken voor zelfstandige ondernemers

De onmogelijke positie van zelfstandige bedrijven

Een Zwitsers bedrijvennetwerk laat zien wat al kan

W. Strohalm’s zoektocht naar oplossingen

X. Van crisis naar kans

Waarom consumenten zullen meedoen met een consumenten/bedrijven-netwerk

We consumeren te weinig

Y. Het consumenten/bedrijven-netwerk

Hoe consumenten nog meer voordeel hebben bij het netwerk

Biologisch boeren, schone energie en steun aan arme landen Consumenten/bedrijven-netwerken in Latijns-Amerika

Wereldwijde samenwerking

Z. Consumenten-voordeel en projecten en wat u kunt doen

Andere activiteiten van Strohalm

Geef dit boekje door!

Hier downloaden (pdf)