Bijeenkomst STRO in Heerenveen over regionaal geld

Op vrijdag 17 januari treffen donateurs en geïnteresseerden in het werk van de Social TRade Organisation (STRO) elkaar voor ontmoeting en een lezing over regionaal geld. Hoe kan je de regionale economie en de onderlinge band in de regio versterken en tegenwicht bieden aan schaalvergroting en concentratie?

Circulair geld mogelijk in Friesland
Henk van Arkel, directeur van STRO en schrijver van verschillende boeken over geld en duurzaamheid, verzorgt een inleiding hoe een nieuw soort geld, circulair geld, het Wall Street geld kan vervangen. Henk vertelt over de instrumenten die STRO met steun van haar donateurs heeft gerealiseerd waardoor circulair geld nu binnen bereik ligt. Hij zal laten zien hoe ook in Friesland bedrijven met elkaar kunnen afspreken om vaker en sneller bij elkaar in te kopen, op zo’n manier dat iedereen meer profijt heeft van de extra omzet dan last van de afspraak om in de regio te kopen. Ook versterkt dit de sociale band.

Prestigieuze prijs voor Cyclos
In de afgelopen 25 jaar bouwde STRO stap voor stap aan een werkend alternatief voor het huidige bankengeld. In talloze projecten werden de elementen getest en verbeterd en parallel bouwde STRO de betaalsoftware Cyclos die circulair geld nu ook op een grotere schaal mogelijk maakt. Die software wordt al door miljoenen arme mensen gebruikt. In 2014 riep de internationale betaalindustrie Cyclos uit tot winnaar van de E-PAY INNOVATION AWARD, gesponsord door de Bill & Melinda Gates foundation.

Succesvolle pilot op Sardinië
De oudste pilot met een @nder soort geld, gefaciliteerd met Cyclos, is het Sardex krediet- en betaalnetwerk op het eiland Sardinië. Deelname aan dit regionale netwerk levert hier honderden kleine ondernemingen jaarlijks 20.000 euro extra omzet op in lokaal geld. In Nederland werken een aantal regionale netwerken (Utrecht, Alkmaar, Arnhem, et cetera) en een netwerk van duurzame landelijke bedrijven (United Economy) samen om het circulaire geld van de grond te krijgen, mede gesteund door een groeiende groep particulieren. Een tijdje terug passeerde dit jonge initiatief een miljoen omzet per jaar en in de komende jaren kan het steeds verder aan kracht winnen, waarbij ook andere regio’s aansluiten.

Terug naar de bijeenkomst: dit is ook een gelegenheid voor donateurs om elkaar te ontmoeten en bij te praten. En natuurlijk zal Henk proberen alle vragen die er leven te beantwoorden. We vieren dat we samen, na al die jaren, dichtbij een doorbraak naar een @nder soort geld zitten. De bijeenkomst is ook een goede gelegenheid om mensen mee te nemen die nog geen donateur zijn en hen kennis te laten maken met het werk van STRO.

Wanneer: vrijdag 17 januari, 19:30 tot 21:30 uur
Waar: Wijkcentrum De As, Weegbree 72, 8446 SC Heerenveen, 15 minuten lopen vanaf het station
Opgeven: toegang is gratis, wel graag van te voren opgeven via info@socialtrade.nl of 030-2314314

Brexiteers, Trump en Forum beloven terugkeer naar vroeger toen alles nog goed was…

Jaren terug trof mij een vraag van het inheemse Amerikaanse opperhoofd Seattle: “Waarvan droomt de blanke man op de lange winteravonden?” Ikzelf, en ik denk eigenlijk alle mensen, hebben behoefte aan een toekomstbeeld. Dat geeft houvast. Mijn grootouders droomden van brood op de plank en dat hun kinderen een betere opleiding zouden krijgen dan zijzelf. Ikzelf maakte me minder zorgen over de economie maar hoopte vooral dat mijn opvoeding mijn kinderen tot gelukkige en goede mensen zou maken.

Onvrede ontstaan door neoliberale mondialisering
De laatste jaren wordt de politiek gedomineerd door een retrodroom: terug naar een (geïdealiseerd) verleden, een verleden dat misschien niet eens bestaan heeft of anders wel dermate wordt geïdealiseerd dat we de andere kant van de medaille over het hoofd zien. En iedereen kan er zijn of haar eigen verlanglijstje bij invullen. Een mooi voorbeeld daarvan is de droom die de Brexiteers verkochten: een terugkeer naar de tijd van Britannia, rule the waves! Het heerlijke gevoel van een wereldmacht die zich niks hoeft aan te trekken van anderen. Ik vind die droom vrij logisch, want er is veel veranderd en we hebben steeds minder greep op ons leven. Thatcher leverde de Britten (en ons) uit aan de machtige en daardoor (on)vrije markt. Trump beloofde de boze witte mannen enerzijds de terugkeer van verloren gegane industrieën en anderzijds de terugkeer van hun blanke superioriteit. Ook hij sluit aan bij onvrede ontstaan door de neoliberale mondialisering die de lagere middenklasse in de VS grotendeels wegvaagde. Die droom van terug naar vroeger heeft voedingsbodem. In Nederland werft het Forum tegen democratie ook op de droom van ‘terug naar vroeger toen alles beter was’. De boreale tijd. Ook hier doet de realiteit van de belofte er niet toe. Tegen zo’n claim helpt geen ontkenning. Sterker nog, aanvallen door ‘links’ maken het eigenlijk alleen maar geloofwaardiger.

Welke dromen hebben wij nog?
Het klimaatakkoord? De discussie gaat over technische oplossingen en verdeling van lasten. Zo kan het voor niemand een droom worden. Laten wij eindelijk eens zeggen dat we niet langer geld naar Saudi-Arabische oliesjeiks willen sluizen en ook geen zin hebben in afhankelijkheid van Poetin als gasboer. Als we voor dit doel nu goed investeren, worden we daarbij ook nog eens onafhankelijk van stijgende energieprijzen. Gewoon onze zaakjes goed regelen en niet meer afhankelijk zijn, dat lijkt me een aantrekkelijker droom dan alleen het vermijden van klimaatverandering.

We kunnen klagen over frauderende en risico-nemende banken. Ook hier kies ik liever voor een perspectief op het verkleinen van mijn afhankelijkheid! De SNS kan de nieuwe postbank worden waar iedereen een rekening heeft en we dus bij een volgende crisis niet opnieuw hoeven te betalen om de bankaandeelhouders te redden en directies aan miljoenensalarissen te helpen. Of kiezen voor de oude droom van de coöperatieve bank, die nu vleugels krijgt dankzij moderne IT. Consumenten en ondernemers die bouwen aan een eigen betaal- en kredietnetwerk. Die zorgen dat we het samen beter krijgen, door het elkaar te gunnen! Met lokale munten als de Utrechtse Euro, de Vix en de United samen de eigen mogelijkheden vergroten.

STRO gaf jaren geleden al het antwoord met een klein boekje: naar een filosofie van verbondenheid. De kern daarvan is het je verbinden met het verleden door ervan te leren, met het heden door betrokken te zijn met alle mensen en met de natuur waarmee we deze planeet bevolken, en met de toekomstige generaties door hen een betere aarde na te laten.

(bovenstaand bericht is van de hand van Henk van Arkel, directeur STRO en verscheen eerder in een STROkrant)

Historische doorbraak in Californië

De grote media misten een zeer belangrijke gebeurtenis. De gouverneur van Californië Gavin Newson, opvolger van de in Nederland meer bekende Governator Schwarzenegger, tekende namelijk op 2 oktober de wet die het mogelijk maakt dat gemeentes en de staat een eigen publieke bank oprichten. Het feit dat Californië de 5de economie van de wereld is, maakt dit een historische doorbraak. De publieke banken kunnen macht en winsten van de commerciële Wall Street banken voor een deel naar het publieke domein brengen. Public Banks vormen een ijzersterk alternatief voor de Wall Street banken die elk jaar grote winsten maken en tijdens de crisis faalden in het dienen van het algemeen belang.
In de VS is de publieke bank overigens geen nieuw fenomeen. De Bank of North Dakota vierde onlangs hoe ze al 100 jaar de gemeenschap van die Amerikaanse staat helpt. Ondanks dat Noord Dakota een kleine staat is, leverde de bank de laatste jaren maar liefst 600 miljoen dollar op voor de gemeenschap.

Geldstelsel dienstbaar aan samenleving
In Nederland zet, naast STRO, het burgerinitiatief Ons Geld zich in voor hervorming van het geldstelsel. Zo werken we van twee kanten aan beter geld: STRO doet dat bottom up door met bedrijven en gemeenschappen eigen betaalnetwerken te organiseren. Ons Geld probeert het Nederlandse parlement over te halen de geldschepping niet langer over te laten aan de commerciële banken.
Het Public Banking initiatief zit daar tussenin. Het is een initiatief van burgers. Die burgers hebben eerst op het niveau van gemeentes en nu van de staat Californië beleidsmakers overtuigd mee te doen. En zo wordt van onderaf gebouwd aan de realisatie van Public Banks als echte community banken. Als voldoende steden en staten meedoen kunnen deze Public Banks veel van de doelstellingen waarmaken die Ons Geld gesteund door honderdduizenden Nederlanders hier nastreeft.

Circuit Nederland stimuleert regio-economie
Het door STRO gefaciliteerde Social Trade Circulair Geld Circuit, is ook gebaseerd op lokale initiatieven, maar daarbij staat de onderlinge handel tussen de deelnemers centraal en niet de spaarfunctie van een bank. Het Circuit biedt een lokaal, digitaal verrekeningsnetwerk tussen ondernemers, consumenten en overheden buiten de banken om. Het ruilmiddel, niet vergelijkbaar met gewoon geld, is in dit netwerk geen doel op zich, maar een manier om de capaciteiten in de regio zo volledig mogelijk te benutten! Binnen het netwerk spreken we af dat een ruileenheid gelijk staat aan een euro. Zo is de waarde voor ondernemers helder en bruikbaar. IT-innovaties in de door STRO ontwikkelde betaalsoftware Cyclos maken het mogelijk bestaande koopkracht vaker lokaal te laten rouleren om zo de onderlinge regio-economie te stimuleren.

Presentatie circulair geld bij u in de buurt?

STRO werkt samen met haar donateurs stap voor stap richting een doorbraak naar een @nder soort geld. Met veel kleine stapjes gaan we vooruit richting @nder geld. De meeste donateurs doen al jaren mee. Indertijd was er elke twee jaar een conferentie waar we elkaar zagen. Nu proberen we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten via nieuwsbrieven, boeken en website. Voor donateurs en andere belangstellenden die meer over ons werk willen weten, houden we nu een aantal bijeenkomsten in verschillende regio’s in Nederland.

Als het u lukt een ruimte te regelen, dan komen we graag langs om een presentatie te geven. Samen proberen we dan minimaal zo’n 10 donateurs en andere geïnteresseerden te vinden om erbij te zijn. Wel graag op een locatie die niet langer dan 2 uur reizen is met het OV vanaf Utrecht. De inhoud van de presentatie stellen we in overleg met u vast.

Interesse of meer weten? Mail naar info@socialtrade.nl of bel 030 – 231 4314.

10 jaar Bristol Pound

De Bristol Pound viert dit jaar haar 10-jarig jubileum. Hoe staat deze lokale munt ervoor?

Stand van zaken
De Bristol Pound bestaat uit 2000 particulieren en bedrijven die voor onderlinge transacties een eigen munt gebruiken, zowel digitaal als papieren biljetten. Sinds de oprichting zijn 80.000 betalingen gedaan met een totale waarde van 5 miljoen pond. Behalve lokale producten en diensten kan je met Bristol Pounds ook gemeentebelastingen of je kaartje voor het openbaar vervoer betalen. Ondanks deze mooie resultaten heeft de Bristol Pound ook een paar flinke problemen. Zo zijn veel bedrijven in het netwerk niet actief als deelnemer: ze handelen niet (meer) met Bristol Pounds. Daarnaast was de uitvoerende organisatie voor haar inkomsten afhankelijk van subsidies. Nu deze inkomstenbron is opgedroogd, zijn ze hard op zoek naar andere middelen om de ondersteuning en het onderhoud van het netwerk te financieren.
De Bristol Pound gebruikt voor de digitale betalingen onze Cyclos software. Ze gebruiken echter niet de slimme mogelijkheden zoals die bij het circulair geld in Nederland gebruikt worden.

Bristol Pound CIC en Bristol Credit Union
Bristol Pound is eigenlijk een samenwerkingsverband. De promotie, werving van leden et cetera wordt door de Bristol Pound CIC gedaan, terwijl de Bristol Credit Union de financiële administratie doet en de dekking in Britse Ponden regelt. Voordeel hiervan is dat de Credit Union ruime ervaring heeft met het beheer van geld. Nadeel is dat de Bristol Pound daardoor valt onder de regels van de Bank of England. Daardoor kan de Credit Union de data over transacties niet delen met de medewerkers van Bristol Pound. Die hebben daardoor weinig inzicht in de bestedingspatronen en kunnen dus deelnemers niet helpen, niet gericht nieuwe leden zoeken en dus niet helpen het geld in circulatie te houden. Ook is onderling krediet, dat de kern is van de succesvolste circulair-geldnetwerken zoals Sardex, daardoor niet mogelijk.

Overeenkomsten en verschillen met circulair geld in Nederland
Net zoals Circuit Nederland (het platform van circulair geld initiatieven in Nederland), stimuleert de Bristol Pound uitgaven lokaal te doen. Een verschil is echter dat in Circuit Nederland het circulair geld gemiddeld minimaal een half jaar binnen het eigen netwerk uitgegeven moet worden, voordat er euro’s voor gekocht mogen worden. Sinds kort is de BP gestart met een proefproject om ons Social Trade krediet in te voeren. Bij dit type krediet betaalt het bedrijf dat het krediet ontvangt geen rente. Het is de leverancier die het geld van de lening wil ontvangen, die de kosten van het krediet betaalt. In Circuit Nederland is de hoogte van die kosten afhankelijk van het risico. Hoe meer een leverancier belang heeft bij een nieuwe klant, des te eerder zal deze het krediet willen steunen. En als de leverancier geen groot belang heeft, gaat het krediet niet door. In Bristol is de bijdrage een vast percentage van 5%.
In Nederland betalen deelnemers een lidmaatschapsbijdrage. Op dit moment is dat een vast bedrag. Op termijn willen we deze bijdrage afhankelijk maken van hoeveel je verdient binnen het netwerk. Op dit moment zijn de inkomsten nog niet hoog genoeg om de kosten te dekken, maar met deze opzet is er perspectief dat dat over enige jaren wel het geval zal zijn.
In Bristol was lidmaatschap tot nu toe gratis en werden alle kosten gedekt door subsidies. Nu de subsidies minder worden, onderzoeken ze welke bijdragen ze aan deelnemende bedrijven kunnen vragen.