Speel het circulair geld spel om de lokale economie te versterken

Catharina de Bruin van STRO presenteert het circulair geld spel. Dit doet ze aan de hand van een online rollenspel om de werking van lokaal geld beter te begrijpen. Elke deelnemer speelt de rol van een ondernemer die zijn / haar spullen probeert te verkopen, maar ook op zoek is naar bepaalde producten en diensten. Je krijgt een bedrag in lokale euro’s en vervolgens gaan de deelnemers handelen en proberen elkaar aan extra omzet te helpen. Eenmaal ingelogd op je online Circulair Geld Spelrekening ervaar je hoe handelen met circulair geld werkt. Aan het eind van het spel zien we hoeveel impact het handelen met circulair geld heeft op onze eigen community of buurt.

Groot succes
Het circulair geld spel in februari was een groot succes. Daarom organiseert STRO nu twee nieuwe online bijeenkomsten om het spel te spelen:

Donderdag 10 juni, 15:00 – 16:00 uur
Dinsdag 15 juni, 19:30 – 20:30 uur

Meedoen?
Stuur dan een mail naar info@socialtrade.nl met daarbij vermeld of je op beide dagen kunt of alleen op één van de twee dagen. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers per sessie, en bij minimaal 8 aanmeldingen gaat een sessie door.
Uiterlijk een week van tevoren krijg je bericht of de bijeenkomst doorgaat, en zo ja, een link om via Zoom mee te doen. Je ontvangt dan ook alvast een uitleg met inloggegevens en wachtwoord om jouw rol in het spel te kunnen spelen.

Meer informatie
Circulair Geld Nederland is een samenwerking van lokaal geld-initiatieven gefaciliteerd door STRO. Het is een lokaal, digitaal betaalcircuit tussen ondernemers en consumenten met meer dan 1500 deelnemers. Geld is in dit netwerk geen doel op zich, maar een middel om de capaciteiten in de regio zo volledig mogelijk te benutten.

Vacature vrijwilligers voor promotie nieuw boek

Over enige tijd komt ons nieuwe boek “De Koop Lokaal Booster” uit.

Het boek wil gemeentes en lokale organisaties van bedrijven stimuleren om ook circulair geld te gaan gebruiken. Daarvoor is nodig dat veel mensen uit de doelgroep het boek in handen krijgen. Om dit mogelijk te maken zijn we op zoek naar vrijwilligers die één of meerdere van de volgende taken kunnen uitvoeren:

  • Promotie van het boek via onze social media kanalen
  • Opzoeken email-contactgegevens en aanschrijven van de commissies die de verkiezingsprogramma’s schrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar om het boek onder hun aandacht te brengen
  • Idem voor ondernemersverenigingen en andere bedrijfsnetwerken
  • Rondrijden door Nederland om boeken af te leveren bij gemeenteraden, ondernemersverenigingen, universiteiten en andere organisaties

We zoeken vrijwilligers die gemiddeld minimaal een halve tot een hele dag per week beschikbaar zijn voor een periode van minimaal 6 maanden.

Interesse? Mail dan je CV en een korte motivatie naar info@socialtrade.nl

Klik hier voor meer info over vrijwilligerswerk bij STRO.

STRO scoort hoog op grootste FinTech festival in de wereld

De monetaire autoriteit van Singapore (MAS) organiseert jaarlijks het Singapore Fintech Festival. Belangrijk onderdeel is de Hackcelerator, een wedstrijd waarbij de deelnemers dit jaar oplossingen aandragen voor de financiële wereld om het hoofd te bieden aan de Corona-pandemie en de klimaatcrisis. Uit de honderden inzendingen wereldwijd werd de Koop Lokaal Versterker van STRO gekozen als één van de 20 finalisten.

Klik hier voor de demowebsite van de Koop Lokaal Versterker die we gemaakt hebben als onderdeel van het finaleprogramma.

Lokale Friese munt zoekt 200 ondernemers

De Mienskip, een door STRO ondersteund initiatief in Friesland, beoogt de lokale economie te stimuleren en kan daarbij uw hulp gebruiken. De aanpak gaat stap voor stap. Stap 1 is om 200 Friese bedrijven te vinden die mee willen doen. Bij Stap 2 krijgt elk bedrijf 1000 Friese Euro’s op de Mienskip-rekening bij het circulair geldnetwerk Circuit Nederland. Daarna kopen de bedrijven bij elkaar: dat is Stap 3. Ze kijken hoeveel er bij elkaar gekocht kan worden als zo’n groep bedrijven elkaar de levering gunt. Zo laten deelnemers zien, hoe effectief lokaal inkopen is. Hoe lokale inkopen echt impact hebben op de Friese economie, vooral als lokaal circulair geld als hulpmiddel wordt gebruikt.

De duizend euro Uitdaging
Doordat de 200 ondernemers elk met duizend Friese Euro’s op hun lokale Mienskip-rekening beginnen is de totale omzet 200.000 als iedereen kans ziet het geld te besteden. Vervolgens komt Stap 4: de ondernemers besteden de Friese Euro’s die ze verdienden weer zoveel mogelijk in de groep. Zo circuleert het geld niet één keer maar zo vaak mogelijk. Dus steeds het verdiende circulaire geld, zo snel mogelijk bij elkaar besteden. De uitdaging is dat iedere deelnemer met die duizend Friese Euro’s gemiddeld vierduizend aan waarde verdient en besteedt. Als dat lukt, verplaatst de Uitdaging zich van de Friese ondernemers naar de lokale politiek. Dat wordt Stap 5. De lokale politiek wordt uitgedaagd om de eigen uitgaven ook binnen de Mienskip te doen en zo de Friese economie extra te versterken. Als dat lukt komt Stap 6: de Uitdaging voor alle gemeentes in ons land.

Informatie en spelregels
Help nu met die eerste stap: Vertel zelf een Friese ondernemer over de Uitdaging om van duizend Friese Euro’s uiteindelijk € 4.000 omzet te maken! Meer informatie en de precieze spelregels leest u binnenkort op www.Laatgeldlokaalrollen.nl.

Cyclos maakt succesvolle munt in Frans Baskenland mogelijk

Met midden 2020 bijna twee miljoen in omloop, meer dan 3800 individuele leden, een netwerk van ruim 1.000 professionals, 22 aangesloten gemeenten en de regionale Communauté d’Agglomération du Pays Basque, is de eusko een van de grootste lokale valuta in Europa. Op 31 juli 2020 waren er 1.970.000 eusko in omloop (een stijging van 27% ten opzichte van 2019): 503.000 in bankbiljetten en 1.467.000 op digitale rekeningen. Euskal Moneta, de non-profitorganisatie die de munt uitgeeft, gebruikt Cyclos, de door STRO ontwikkelde betaalsoftware.

Mijlpaal van 1 miljoen gepasseerd
De eusko bestaat sinds 31 januari 2013. Aanvankelijk werd gewerkt met bankbiljetten, vanaf 19 maart 2017 bestaan digitale rekeningen met betaalkaarten, smartphone applicaties, et cetera. In 2019 waren er door particulieren transacties ter waarde van 1.151.438 eusko (een kwart in bankbiljetten, driekwart digitaal) en 703.536 eusko werden door professionals omgezet in euro’s. Als gevolg hiervan is de hoeveelheid eusko in omloop in 2019 met 447.000 toegenomen. Oktober 2018 is de symbolische mijlpaal van een miljoen in omloop gepasseerd.

De eusko steunt verenigingen
Het lidmaatschap kost naar keuze 12, 24 of 36 eusko jaarlijks, mensen zonder werk of die leven van een sociaal minimum betalen 5. Rekeninghouders zijn verplicht om maandelijks minimaal 20 eusko op hun rekening bij te schrijven. Wanneer iemand lid wordt, kiest zij/hij een vereniging die zij/hij wil steunen. Deze vereniging ontvangt 3% van alle uitgaven in eusko die door dit lid worden gedaan. Het kost het lid niets en kan aanzienlijke inkomsten opleveren voor de vereniging, waarvan sommige meer dan 3000 eusko per jaar ontvangen. Dit systeem wordt gefinancierd door de 5% commissie die professionals betalen als ze de lokale munt weer omzetten in euro’s. Dankzij het 3%-systeem zijn tot nu toe meer dan 130.000 eusko verdeeld onder verenigingen!

Overheden kunnen betalen in eusko
Euskal Moneta, de non-profitorganisatie die de lokale munt organiseert, heeft een democratisch bestuur, tien werknemers en meer dan vijftig vrijwilligers. 56% van de netwerkprofessionals vond ten minste één nieuwe lokale leverancier bereid om hun eusko te accepteren. En 84% hoefde nooit eusko om te zetten in euro’s. Opnemen van contant geld kan via een wisselkantoor (er zijn 22 wisselkantoren) en toeristen kunnen vrij simpel een vakantierekening in eusko openen. Verder richtte Euskal Moneta het ‘Institute of Local Currencies’ op, een onderzoeks- en opleidingsinstituut bedoeld om tools en ervaringen te delen. De meeste gemeentelijke overheden en de regionale overheid kunnen burgers betalen in eusko (burgers moeten dan samen met hun facturen een incassomachtiging in eusko opsturen).

0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand Is LeegTerug Naar Winkel