Najaarsevent Arnhems Hert op 6 november

Hoe kan lokaal geld bijdragen aan een florerende gemeenschap? En op welke wijze kan ik daar als individu aan bijdragen? Dat zijn de centrale vragen op woensdagavond 6 november in Arnhem. Arnhems Hert is een lokale munt die een jaar geleden werd opgericht en is één van de circulair geld communities van Circuit Nederland, net zoals de Vix uit Alkmaar en de Utrechtse Euro.
Gastspreker van deze avond is Jac Hielema van Economy Transformers Academy.

Voor meer informatie en aanmelden, zie de website van het Arnhems Hert.

Basisinkomen en eerlijk delen

Wageningen wil een volgende stap zetten met het basisinkomen.
Tot nu toe ligt de bal voor experimenten met het basisinkomen en het scheppen van kansen voor mensen met een klein inkomen vooral bij gemeentes. In Nederland loopt de onderlinge solidariteit vooral via de staat en dat werkt in een aantal gevallen maar beperkt. Een basisinkomen pakt mogelijk beter uit dan een complex systeem van voorzieningen dat mensen niet uitdaagt. En dus zijn initiatieven van onderop extra belangrijk.

Samen met lokale munt Eurijn.
In Wageningen eindigt binnenkort een vertrouwensexperiment met de bijstand, geïnspireerd door het idee van een basisinkomen. Een van de initiatiefnemers van dit experiment, voormalig gemeenteraadslid Mark Giebels, ontwikkelt nu samen met Erik Groen van de lokale munt Eurijn een nieuw initiatief. De Eurijn is onderdeel van het Circulaire Geld Circuit Nederland.

Voor compleet artikel, klik hier: STROkrant mei 2019

10.000ste transactie binnen Circuit Nederland

Onlangs vond de 10.000ste transactie plaats binnen Social Trade Circuit Nederland. Dit is een samenwerking van lokaal geld-initiatieven gefaciliteerd door STRO (Social Trade Organisation).

Het introduceert een lokaal, digitaal betaalsysteem tussen ondernemers, consumenten en overheden. Geld is in dit netwerk geen doel op zich, maar een middel om de capaciteiten in de regio zo volledig mogelijk te laten bloeien! Binnen het netwerk spreken we af dat een ruileenheid gelijk staat aan een euro, waardoor de waarde voor ondernemers helder en bruikbaar is. Om de waarde te stutten is er een dekkingsfonds in euro’s. IT-innovaties in de Cyclos betaalsoftware maken het mogelijk bestaand geld vaker lokaal te laten uitgeven en zo te laten circuleren in de regio-economie, zodat ondernemingen meer verdienen.

DuurzaamBedrijfsleven over circulaire munt United

DuurzaamBedrijfsleven, het Business Platform voor succesvol duurzaam ondernemen, besteedt op haar site uitgebreid aandacht aan de circulaire munt United.
Vijftig landelijke organisaties betalen elkaar nu al enkele jaren met Uniteds, uitgegeven door United Economy.
United Economy is lid van de koepel voor circulaire valuta, Circuit Nederland en maakt gebruik van de door STRO ontwikkelde betaalsoftware Cyclos.

Van duurzame koffie tot groene lease-auto’s
In 2016 was de digitale, circulaire munt United een feit. Bedrijven betalen van alles met de valuta: van duurzame koffie tot groene lease-auto’s. Zij kunnen de munt echter alleen uitgeven binnen het eigen bedrijvennetwerk United Economy, een coöperatie van Nederlandse bedrijven met duurzaamheid in het vaandel.

Geen bitcoin
Soms denken mensen dat United vergelijkbaar is met de cryptovaluta bitcoin. Dat vindt Heidi Leenaarts, directeur van United Economy, maar niks. “Daar wordt heel veel mee gespeculeerd terwijl wij er juist voor staan om speculatie tegen te gaan.” Voor het volledige artikel lees verder op de site van DuurzaamBedrijfsleven.

Sturingsmechanisme geld is aan vervanging toe

Dit lezen we in de lente-editie van het New Financial Magazine. Henk van Arkel, directeur STRO, legt in een essay uit dat bij geld de spelregels de uitkomst bepalen.

“Geld komt uit het niets, is dé voedingsbodem voor speculatie en is de belangrijkste oorzaak van de toenemende kloof tussen arm en rijk. Waar veel mensen zich nog kunnen voorstellen dat het belastingstelsel slimmer en duurzamer kan worden, is er bij het geldsysteem een rotsvast geloof dat dit een natuurlijk fenomeen is en dus onveranderlijk. Dat dit onzin is bewijst de Social Trade organisation (STRO), opgericht door Henk van Arkel. Al 25 jaar timmert hij succesvol aan de weg om ander geld mogelijk te maken dat wél dienstbaar is aan de samenleving. Wereldwijd gebruiken honderden initiatieven de lokale geldmodellen en betaalsoftware Cyclos van STRO.

Lees het hele essay.