Fryske Euro gelanceerd op 21 maart

Op 21 maart 2022 is de Fryske Euro echt losgegaan.
Of zoals de Friezen zeggen: It giet oan mei de Fryske Euro! Met deze circulaire digitale munt krijgt Friesland een innovatief middel om lokaal kopen te stimuleren.

Stijging omzet
Ondernemers kunnen met een paar eenvoudige stappen een Fryske-eurorekening openen en via het eigen betaalplatform met andere deelnemende bedrijven handelen. Doordat Fryske euro’s in het eigen netwerk blijven circuleren, krijgen aangesloten bedrijven meer omzetkansen.

Bijdrage aan sociale, duurzame samenleving
De versterking van dit onderlinge netwerk in de reële regionale economie zal bijdragen aan een sociale, duurzame samenleving, met minder transport van goederen en meer benutting van eigen talenten en mogelijkheden. Veerkrachtige regionale bedrijvigheid helpt ook bij herstel van de Coronacrisis.
De Fryske Euro is onderdeel van Circulair Geld Nederland, een samenwerking van verschillende Nederlandse circulair geld initiatieven.

Meer weten?
Kijk op defryskeeuro.nl voor meer informatie en het inschrijfformulier.
U kunt ook hier klikken voor de laatste nieuwsbrief.

Thomas Bollen interviewt STRO

Thomas Bollen van “Follow the Money” en “De Nieuwe Wereld” interviewt Martijn Janssen en Henk van Arkel van STRO. Hieronder een samenvatting van het interview.

Strohalm pakt milieuvervuiling aan
Het interview begint met de geschiedenis van STRO. Henk vertelt hoe STRO startte in de zeventiger jaren als Strohalm, een organisatie die iets probeerde te doen aan de ernstige milieuvervuiling. Al snel werd duidelijk dat vervuiling een economische oorzaak had. Het was bijvoorbeeld voor een bedrijf goedkoper afvalwater te lozen dan het te zuiveren. Strohalm stelde toen voor vervuiling te belasten (ecotax). Je kunt zo’n belasting zien als een sturingsmechanisme.

Huidige geldstelsel zeer inefficiënt
Een ander belangrijk sturingsmechanisme is ons geldstelsel. Henk legt uit dat het in feite heel inefficiënt werkt. Zo is er een structureel tekort in arme landen en regio’s, terwijl geld juist daar als smeermiddel nodig is om de vastgelopen economie uit het slop te helpen. En in onze westerse wereld leidt verspilling tot economische groei. Daarom koos STRO er indertijd voor om zich te richten op een ander geldstelsel, gebaseerd op lokale munten.

Bol.com draait buurtwinkels de nek om
Thomas vraagt hoe lokale munten precies werken. Martijn houdt zich bezig met de opzet van lokale munten in Amsterdam en Rotterdam en kan daar dus uit eigen ervaring over vertellen. Essentieel is dat een lokale munt alleen in de eigen regio gebruikt kan worden, zodat het lokale midden- en kleinbedrijf ervan profiteert. Zo wordt bijvoorbeeld voorkomen dat Amazon en Bol.com buurtwinkels de nek omdraaien. Belangrijk is dat gemeentelijke overheden en midden- en kleinbedrijf meedoen. De ervaring leert dat een lokaal geldnetwerk pas goed functioneert als er voldoende kleine bedrijven, winkels, horeca, et cetera lid zijn. In tweede instantie kunnen consumenten instappen want dan zijn er voldoende bestedingsmogelijkheden.

Sardex groot succes
Thomas informeert naar een bekende lokale munt, de Engelse Bristol Pound. Henk meldt dat het daar in eerste instantie mis ging omdat men tegelijkertijd probeerde bedrijven en consumenten lid te maken. Consumenten hadden nog te weinig bestedingsmogelijkheden. Een beter voorbeeld is de Sardex op Sardinië. Pas toen al honderden bedrijven deel uitmaakten van het netwerk, konden consumenten lid worden. In korte tijd schreven zich er 170.000 in. Bedrijven besteedden in eerste instantie de lokale munt bij elkaar en maakten zo jaarlijks duizenden sardex extra omzet (1 sardex = 1 euro).

Bitcoin is speculatieve munt
Tegen het einde van het interview vraagt Thomas naar de mening van de STRO-ers over de bitcoin. Henk geeft aan dat die munt voornamelijk wordt gebruikt voor speculatie. Verder hebben criminelen belangstelling voor bitcoins, omdat ze anoniem zijn. Door dit karakter en de grote schommelingen in waarde is de bitcoin onbruikbaar als lokale munt.

Voorbeeldprojecten en uitbouw van Cyclos
Tenslotte stelt de interviewer de toekomst van STRO aan de orde. Martijn vertelt dat de opzet van grote voorbeeldprojecten, zoals lokale munten in Amsterdam en Rotterdam, prioriteit heeft. Je hebt voorbeelden nodig om de werking duidelijk te maken. Een tweede prioriteit is het verder uitbouwen van de door STRO ontwikkelde betaalsoftware Cyclos, haakt Henk aan. Inmiddels zijn er wereldwijd miljoenen gebruikers, die Cyclos gebruiken in het gewone betalingsverkeer. Bij voldoende vertrouwen kan Cyclos in die kringen ook gebruikt gaan worden voor regionale/lokale munten.

Voor het complete en zeer boeiende interview klik hier.

Duurzame Ontmoeting en Circulair Geld

Goede relaties brengen je onderneming tot bloei! En met circulair geld kun je je omzet vergroten en tegelijk bijdragen aan een duurzame en sociale samenleving. Het is daarom een goed idee om méér te doen met de relaties tussen de netwerken waaruit Circulair Geld Nederland bestaat. Want Utrechtse Euro, Arnhems Hert, Zeister Knoop, VIX in Alkmaar, Brabantse Parel, Eurijn en United Economy functioneren al jaren als een netwerkorganisatie. En wist je dat dat betekent dat je circulair geld niet alleen kunt uitgeven en verdienen bij deelnemers van je eigen community, maar ook bij deelnemers van andere communities.

Online op 7 april
Daarom creëren we dit jaar een aantal momenten om elkaar online te ontmoeten.
De eerste Duurzame Ontmoeting vindt plaats op 7 april van 16:00 – 17:00, met informeel napraten tot 17:30.

Inhoud van de bijeenkomst:
1. Korte pitches: wie is wie
2. In een kleinere groep in gesprek over lokaal, sociaal en duurzaam ondernemerschap
3. Informeel napraten

We kijken uit naar een duurzame ontmoeting met jou!
Ook als je niet lid bent van een community, maar wel ondernemer bent en meer wilt weten over circulair geld, ben je van harte uitgenodigd!

Meld je nu aan via deze link.

De aanmelding loopt via LaPosta. In de bevestiging die je ontvangt, zal staan dat je bent aangemeld voor een nieuwsbrief, maar je wordt na de bijeenkomst weer van deze mailinglijst verwijderd.

Krediet Unies op Haïti kiezen voor Cyclos

Krediet Unies op Haïti zijn enthousiaste gebruikers van de door STRO ontwikkelde betaalsoftware Cyclos.
Zoals bekend is Cyclos begonnen om lokale/regionale munten te faciliteren en zo de lokale/regionale economie een boost te geven. Maar daarnaast wordt onze betaalsoftware ook door miljoenen mensen in arme landen benut voor (mobiele) betalingen met “gewoon” geld. Haïti is daar een goed voorbeeld van.

Verwoestende aardbevingen en orkanen
Haïti is een republiek en ligt op de westelijke helft van het Caraïbische eiland Hispaniola, oostelijk van Cuba. Het was ooit een Franse kolonie en werd onafhankelijk in 1804 na de Haïtiaanse revolutie, de enige succesvolle slavenopstand in de geschiedenis. Haïti wordt regelmatig getroffen door verwoestende aardbevingen en orkanen en behoort tot de armste landen ter wereld.

Armoedebestrijding via Krediet Unies
Om de armoede te bestrijden, zijn Krediet Unies opgericht, een soort banken zonder winstoogmerk. Zij worden bestuurd door de leden en maken kleine leningen tegen lage rente mogelijk. Kespam is de overkoepelende organisatie, die het digitale betalingsverkeer regelt via Cyclos. De door STRO verleende licentie is vrijwel gratis. Kespam heeft 800.000 leden.

Weldenkend worden

Kerstboodschap Henk van Arkel, directeur STRO

De schrikbarende ontwikkeling van het klimaat dwingt ons fundamentele vragen te stellen. Wat is echt belangrijk in ons leven? Zijn we niet te afhankelijk geworden van spullen, van luxe, van materiële welvaart? En ligt daar niet de kern van de problematiek? Want kunnen we ons nog wel al die vliegreizen permitteren? Kunnen we ons nog wel stoere SUV fourwheeldrives permitteren? En goedkope gadgets van de Action? Moeten we ons niet veel meer focussen op MINDER en duurzamer consumeren?

Dat wordt een pijnlijk proces. Het wordt heel moeilijk om daarvoor iedereen op een lijn te krijgen. Met name de rijksten zullen hun ecologische voetafdruk enorm moeten verkleinen. Dat betekent simpelweg minder besteden en ophouden met investeren in nog meer spullen. Om die stap te maken, moeten we anders gaan denken. We moeten weldenkend worden! Daarbij denk ik aan een vertaling die professor Hamming ooit gaf van de kerstboodschap: Ere zij God in den Hoge door weldenkende mensen. Kerst kan een tijd zijn om ervoor te kiezen weldenkend te worden. En de daad bij het woord te voegen, mag je hopen.

Wat is weldenkend?
De kern van weldenkend is voor mij dat we echt verantwoordelijkheid nemen, voor de directe gevolgen van ons handelen, maar ook – en dat is veel lastiger – voor de indirecte gevolgen, voor de richting waarin de maatschappij zich mede door ons handelen ontwikkelt. Al dertig jaar bepleit STRO verandering door het aanpakken van de sturingsmechanismen die de huidige milieu- en maatschappelijke problemen veroorzaken:

  • Arbeid zal bevrijd moeten worden van belastingen. Daarvoor in de plaats moeten belastingen komen op het gebruik van schaarse milieugoederen, verbruik van natuurlijke bronnen en speculatie met grond en patenten.
  • Nu we zo verslaafd zijn geraakt aan luxe, zit er niks anders op dan die consumptie terug te dringen door zaken op de bon te doen. Of we het nu over reizen naar de maan of vliegreizen hebben, SUVs of wegwerpgadgets.
  • Geld zal circulaire processen moeten bevorderen in plaats van te dwingen tot economische groei op straffe van crisis.
  • Ook moet de accumulatie van geld gestopt worden, want daardoor wordt geld anoniem en bouwt het niet aan een positieve toekomst. We moeten breken met het idee dat we rijk worden op basis van eigendom van geld en grond. Rijk worden we door het ontwikkelen van onze talenten.

De bezitloze samenwerkings-samenleving
Vroeger had je veel collectieve grond, onder andere de meenten. En collectieve diensten: gezondheidszorg, water, gas, licht. Gaandeweg is steeds meer geprivatiseerd. Dat paste in een cultuuromslag. Daarbij is het idee ontstaan dat mensen een individuele aanspraak hebben op de aarde. De partnerschap die er was met de aarde, waarbij de mens in ruil voor de opbrengsten als een rentmeester de belangen van de aarde dient, bestaat niet meer. Waar een boer vroeger het bezit van zijn land als een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie zag, zien de meesten van ons bezit tegenwoordig vanuit een gebruiksrelatie. En willen we zo snel mogelijk zoveel mogelijk gebruiken. Nu het Kerst wordt, is bezinning daarop zeker op z’n plaats. We hebben alleen toekomst als we weldenkende mensen worden.

Weldenkend is een kwestie van ons verbinden. Met onze medemens, met de aarde, met de schepping zo u wilt, met de geschiedenis, om van te leren, en met de toekomst. We zullen in ons handelen rekening moeten houden met het effect daarvan op de toekomst. En we kunnen onszelf daarbij niet langer op de mouw spelden dat we niet echt hoeven te veranderen, dat we gewoon met de inzet van techniek de natuur- en klimaatcrisis kunnen bestrijden. Want met alleen technologische oplossingen gaan we het niet redden.

Er zijn nu al veel extra grondstoffen en energie nodig om te zorgen dat ook arme mensen wereldwijd hun gerechtvaardigde aandeel in onze welvaart krijgen. De natuur kan niet ook nog eens de grondstoffen leveren om alle auto’s elektrisch te laten rijden, alle huizen elektrisch te verwarmen en industrieën op elektriciteit te laten overstappen. Er wordt eenvoudigweg teveel van de natuur gevraagd om alles CO2-proof te krijgen én op het huidige niveau te kunnen blijven consumeren.

We zullen daarom moeten overstappen naar een levenswijze met veel minder consumptie en naar spullen van een veel hogere kwaliteit en opgebouwd uit herbruikbare onderdelen. En wel wij allemáál, vooral de mensen die het meest te besteden hebben. Daarvoor zullen we afscheid moeten nemen van concurrentie als belangrijkste motief in de economie en overstappen naar een organisatie van de samenleving op basis van samenwerking en vertrouwen. Meer gericht op welbehagen dan op materiële consumptie, meer gericht op menselijke relaties dan op steeds weer nieuwe spullen.

Hoe kun je de aarde bezitten?
Er is uiteindelijk maar één aarde. Een ark die met ons als bewoners door het heelal zoeft. En op die ark hebben we niet alleen productiedieren nodig, maar een volledige ecologie, waarbij elke soort telt. Het verhaal van die ark is al heel oud en ook toen het geschreven werd, was het al nodig om mensen in te peperen hoe belangrijk de soortenrijkdom voor een complete en samenhangende ecologie is. Dus niet alleen koeien en varkens, maar ook het paartje ratten, de muggen en de slangen. Als weldenkende mensen moeten we deze les in ecologie ter harte nemen: het is niet voldoende om ons te bekommeren om de dieren die we leuk vinden of nuttig, nee, we moeten de natuur als geheel met alles erop en eraan in bescherming nemen.

Hoe kun je het recht bezitten om geld te maken?
Welvaart ontstaat doordat mensen die ergens goed in zijn, het resultaat van hun werk kunnen ruilen met dat van mensen die ergens anders goed in zijn. Daardoor is er voor iedereen een breed scala aan diensten en spullen beschikbaar. De een geeft les, de ander verbouwt eten en een derde bouwt huizen. De ene bakker bakt brood, de andere gebak. Dat is het primaire proces van welvaartschepping. Omdat de uitruil cruciaal is, moet dat effectief gebeuren en in onze samenleving is geld daarbij het smeermiddel. De geldschepping in onze samenleving wordt echter niet afgestemd op wat en waar nodig is om die welvaartschepping te faciliteren, maar waar het de meeste winst oplevert. Daardoor komt alleen geld beschikbaar als de baten van de geldschepping de kosten voldoende overstijgen.

Doordat het recht op geldschepping een bezit is geworden, is in dat proces niet meer zichtbaar waarvoor geld vooral nodig is: om samenwerking tot stand te brengen. De lener moet de winst van de banken bij elkaar brengen. Daarbij wordt het partnerschap in de samenleving doorbroken, terwijl geld juist het middel bij uitstek is om partnerschap tussen gespecialiseerde bedrijven mogelijk te maken.

Waar geld gaat domineren in de beslissingen van mensen en niet langer een middel is tot samenwerking, verandert ook de aard van de productie en consumptie. De schaal wordt almaar groter en daarbij worden de uitruil-relaties zo onzichtbaar dat de hebbedingetjes en wegwerpproducten het proces gaan domineren. Materie en energieverbruik verdringen de diensten. De levering van goedkope producten door China verdringt wat de mensen in de eigen omgeving voor elkaar doen. En daarmee wordt de leegroof van de aarde onzichtbaar achter vele lagen beslissingen en handelsketens.

Willen we de enorme problemen waarmee we geconfronteerd worden oplossen, dan zullen we in ieder geval iets fundamenteels aan het geld moeten veranderen.

0
    0
    Winkelmand
    Winkelmand Is LeegTerug Naar Winkel