Hoe redden we de EU van regionale ongelijkheid?

Gerben Nap van STRO geeft op vrijdag 8 september van 10.30 tot 12.00 een workshop over de successen van het werk van STRO.
U bent van harte uitgenodigd erbij te zijn.
Fijn als u deze uitnodiging ook wilt delen in uw netwerk, bijvoorbeeld via deze post op LInkedin.

Geld vloeit van zuid naar noord
Sinds de invoering van de Euro vloeit er geld van het zuiden naar het noorden van de eurozone, zonder enig controlemechanisme zoals wisselkoersen. Dit veroorzaakte de laatste 20 jaar dat jonge mensen uit het zuiden van de EU een betere toekomst zochten in het noorden.

Hoop voor jonge mensen op Sardinië
Tegen deze ontwikkeling in verbeterde de regionale economie op het Italiaanse eiland Sardinië. Dit gebeurde dankzij een correcte diagnose van de onderliggende problemen, de beschikbaarheid van de technologie van STRO en een groepje gemotiveerde jonge ondernemers, die het Sardex betaalnetwerk oprichtten.
Er is dus weer hoop voor jonge mensen op Sardinië. Kan dit goede voorbeeld navolging krijgen op andere plekken? In de workshop zal Gerben er meer over vertellen.

Praktische informatie

 • Vrijdag 8 september, 10.30 – 12.00
 • Haagse Hogeschool, Kamer Buenos Aires
  Adres: Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag.
 • Toegang is gratis, graag hier aanmelden
 • Afhankelijk van het publiek is de workshop in het Engels of Nederlands
 • De workshop is onderdeel van de conferentie:
  “The future of our money system: What-do-we-water-and what-not?”

10 jaar Grama, de lokale munt van Santa Coloma

In 2013 besloot het bestuur van Santa Coloma, een voorstad van Barcelona, een eigen digitale munt in te voeren, de Grama.
Doel was de niet optimaal werkende lokale economie een boost te geven. Er werd een flink project opgezet dat na oriëntatie en voorstudie in 2016 echt in de praktijk van start ging. Hoe is dat uitgepakt?

Om het maar meteen helder te hebben
10 jaar na het startbesluit blijkt het een succesvolle stap geweest. Want de munt, de Grama, wordt intussen niet alleen gebruikt door meer dan een derde van de bedrijven en door de overheid, maar ook door particulieren. Bedrijven zetten de munt in bij zaken die ze doen met andere lokale bedrijven en instellingen. De overheid gebruikt de munt voor subsidies en sinds 2021 ook voor uitkeringen sociale bijstand. Particulieren kunnen de munt gebruiken voor aankopen bij deelnemende winkels en kleine en grotere bedrijven. En misschien goed om te weten: één Grama is inwisselbaar voor één euro.

“Niet-groei” als probleem
Doorgaans wordt er van de euro’s die in een dorp, wijk of regio worden verdiend maar een vrij klein deel lokaal besteed. Veel euro’s vloeien verrassend snel weg uit een regio, zeker als die niet zo’n sterke economische positie heeft. Daardoor profiteren in een zwakke regio maar weinig ondernemers van het geld dat rond gaat. Doel in Santa Coloma was onder meer om te proberen met de Grama het geld vaker in de eigen plaats te laten circuleren, zodat de lokale economie er meer profijt van heeft. Daarna kan het geld, weer ingewisseld voor euro’s, eventueel naar elders ‘verdwijnen’.

Met goede software op het doel af
Om dat doel te bereiken koos de gemeente Santa Coloma voor de Cyclos-software van STRO. Want die professionele software heeft ook de mogelijkheid het geld vaker te laten rondgaan binnen de eigen regio voordat het als gewone euro’s ‘naar buiten’ kan. Daarmee kan je dus het digitale geldsysteem zo inrichten dat de kansen op lokale besteding fors toenemen. En dat blijkt keurig gewerkt te hebben.

Impact is breed merkbaar
De impact is op meerdere fronten goed te merken. Allereerst is er profijt op financieel vlak. Want voordat het geld nu de regio verlaat wordt de digitale munt vaker lokaal besteed dan dat met de euro het geval is. Dat helpt lokale ondernemers en bedrijven en het zet duidelijk zoden aan de dijk voor de lokale economie. Verder waren er ook positieve effecten op sociaal en milieugebied. Doordat geld vaker binnen de lokale economie rond ging, verdienden die bedrijven en ondernemingen wat meer, ontstonden meer mogelijkheden voor ze en kwam er extra werkgelegenheid. En dat verbeterde de sociale positie van mensen. En wat de milieu-impact betreft: als leveranciers vaker lokaal handelen, zijn de lijnen korter en daarvan profiteert het milieu. Soms worden deze indirecte gevolgen gezien als ‘bijkomend’, maar het zijn zeker ook belangrijke, niet te onderschatten, effecten van de lokale munt.

Meten is weten
Dat “vaker rondgaan” van dit geld is via de software eenvoudig te meten. Dat was uiteraard nodig om het hele project goed te kunnen monitoren en verantwoorden. Vooral ook omdat er gemeenschapsgeld mee is gemoeid.
Die metingen leveren onder andere een zogenoemd LM-getal op.
LM staat voor ‘Local Multiplier’, misschien te vertalen als ‘lokale vermenigvuldiger”. Dat getal geeft aan hoe vaak het geld eerst binnen de lokale economie wordt uitgegeven voordat het, weer ingewisseld voor euro’s, gewoon weer ‘naar buiten’ kan. Dat ‘binnen de regio blijven’ betreft een bepaalde, door de organisatoren van het project in te plannen periode, bijvoorbeeld 45 dagen. Hoe hoger het LM-getal, hoe vaker het geld lokaal is rondgegaan.

Succes ontstond ‘al doende’
De cijfers na 10 jaar spreken boekdelen. Ze laten duidelijk zien dat er in de projectjaren iets fors is veranderd. Was de LM bij aanvang in 2014 nog 1,85, in 2022 werd met 5,85 bijna de 6 aangetikt. Je kunt qua monitoring natuurlijk ook kijken naar het geldbedrag dat op die manier rondgaat en het aantal transacties. Die laatste zijn mogelijk nog belangrijker. De resultaten van beide zijn overigens het bekijken waard. Zo stegen de transacties van 3 in 2016 – bij het prille begin van het project – naar ruim 23.000 in 2022. En het geldbedrag dat jaarlijks in het project rondgaat groeide in die jaren ook stevig. In 2016 bedroeg het totale bedrag van de paar deelnemers in kas 6750 Grama. Dat bedrag was eind 2022 meer dan 1.500.000 Grama. En wat het aantal deelnemende bedrijven en instellingen betreft: die teller staat anno maart 2023 op meer dan 1100.

Heffing is stimulans
Om de multiplier omhoog te krijgen is aan de plaatselijke ondernemers die meedoen gevraagd om bij opdrachten en bestellingen altijd eerst te kijken of hun aankopen e.d. misschien lokaal kunnen worden gedaan bij deelnemers aan het Grama-project. De oude vanzelfsprekendheid om gewoon maar te bestellen waar je altijd al bestelde (vaak buiten de directe omgeving) wordt daarmee een beslismoment. Want de deelnemende ondernemer, die voor een bepaald, gekozen bedrag in Grama’s deelneemt aan het project, beslist nog altijd zelf met wie hij handelt.
Maar om te stimuleren dat de digitale munt ook daadwerkelijk wordt uitgegeven kent de software een soort stok achter de deur. Wie z’n Grama’s niet tijdig gebruikt, dus binnen die bijvoorbeeld 45 dagen, betaalt over dat ongebruikte bedrag een kleine heffing, een toeslag. Dat geldt ook voor ondernemers die hun Grama’s toch binnen de afgesproken periode omwisselen voor euro’s, om het geld zo alsnog buiten het project te kunnen gebruiken. De heffing is een stimulans om het vaker rouleren van Grama’s op gang te brengen en te houden.

Voordelen
Die heffing kan je natuurlijk als nadeel zien. Maar er staan forse voordelen tegenover. De balans slaat dus al snel door naar deelname.
De groei van de multiplier is al genoemd: met gevolg dat de lokale economie beter floreert. Bedrijven en kleine ondernemingen komen er stap voor stap beter voor te staan. En voor de lokale bevolking vergroot het zodoende de kans op werk. Van de 1748 lokale bedrijven en ondernemingen doen er inmiddels, we schrijven maart 2023, maar liefst 673 mee aan het project.
En de sociale cohesie kreeg ook een boost. Lokale bedrijven weten elkaar beter te vinden. En dat heeft veel voordelen. Zo is het ‘met elkaar en voor elkaar’ vaker aan de orde. En omdat in meerdere opzichten de lijnen korter zijn geworden is ook het milieu erbij gebaat.
Het project viel ook op in Brussel, en werd mede mogelijk gemaakt door het Europese initiatief ‘Digipay4Growth’. Zo is dit project extra geholpen en kan de opzet van Santa Coloma eventueel als voorbeeld dienen voor andere projecten. Evidence-based, want zeer goed onderbouwd.

Dus ook elders toe te passen
Omdat het project vanaf de start zo consequent wordt gemonitord en geëvalueerd is de directe en indirecte impact goed in beeld. Dat geeft andere steden / wijken / regio’s natuurlijk veel houvast als ze zelf invoering van een lokale munt overwegen. En het feit dat Europa er via Digipay4Growth ook mee verbonden is, geeft een belangrijke ruggensteun bij zo’n nieuwe stap.

Conclusie
Het inventieve project in Santa Coloma laat op een mooie manier zien dat er zeker kansen zijn voor economisch zwakkere regio’s om een impuls voor de lokale economie te organiseren. Met pluspunten voor ondernemers en bedrijven, maar zeker ook voor de lokale bevolking. Want zo’n beter draaiende economie geeft meer werkgelegenheid en daarmee extra kansen aan de bevolking als geheel. Santa Coloma kan met recht trots zijn op z’n Grama.

Meer informatie
gramenet.cat/sites/moneda-local

socialtrade.nl/nieuws-archief/santa-coloma-keert-1-miljoen-steun-uit-in-lokale-munt-grama

Lokale circulaire euro-rekeningen versterken Groningen

Het kabinet Rutte wil de ellende van de Groningers afkopen met 22 miljard
Een bedrag dat in geen verhouding staat tot wat aan het Groningse gas is verdiend. Hoe kun je dit geld inzetten op een manier die de regio echt versterkt?

Onderling geld gebruiken geeft oppepper
Meestal gaat een groot deel van geld dat bestemd is voor economisch ondergewaardeerde gebieden, snel weer richting Randstad. Als het meevalt met een tussenstop in de economisch sterkste gebieden van de provincie, zoals de provinciale hoofdstad. Daardoor is de impact veel kleiner dan mogelijk is. STRO’s circulaire geld biedt Groningers de keuze om het geld eerst een tijd te bestemmen voor onderling zakendoen en zo de economie van Groningen in de volle breedte een oppepper te geven, waarbij er zelfs mogelijkheden zijn om ondernemers in bijvoorbeeld Noordoost Groningen extra kansen te bieden.

Banen en klandizie door nieuw rekeningtype
Om echt iets voor iedereen te betekenen, kan het geld uit Den Haag, op een nieuw rekeningtype worden gezet. Die rekeningen hebben een regelgeving waardoor geld een minimale periode – bijvoorbeeld een (half) jaar – beschikbaar blijft voor de onderlinge productie, handel en consumptie in Groningen. Daardoor wordt de regionale economie versterkt, komt er voor iedereen baanperspectief en daagt de kans om klandizie te krijgen ondernemende mensen uit een bedrijf te starten.

Oud STRO-initiatief nu volop tot bloei

Meer dan 30 jaar geleden introduceerde STRO in Nederland samenwerking tussen een boer en consumenten, waarbij een groep consumenten vooraf de boer vroeg bepaalde producten te leveren en daar ook vooraf voor betaalde. Dat noemden we in Nederland Pergola. In Engelstalig buitenland werd het CSA genoemd: Community Supported Agriculture. Toen het eenmaal liep, hebben we er vanuit STRO geen tijd meer in gestopt.

Herenboeren
Het was dan ook een verrassing op Een Vandaag een item te zien over Herenboeren. Fantastisch hoe het idee zich verder ontwikkelde, want nu wordt niet alleen de keuze voor de productie door deelnemende consumenten met de boer afgesproken, de consumenten zijn er via een coöperatie als mede-eigenaar veel meer bij betrokken! Ze worden zelf een beetje (Heren)boer, zijn samen eigenaar van het bedrijf en zetten ook samen met hun boer de koers uit. De leden bepalen onder andere wat ze willen eten en hoe het voedsel wordt geproduceerd en de boer krijgt een vast en redelijk salaris. Zo nemen de leden ook het oogst-risico of vullen hun diepvries met producten waar dat jaar onverwacht veel van geoogst wordt. Ook werken leden vaak mee op de boerderij.

Gezond en circulair werken
Door een gemengde bedrijfsvoering met vee, akker- en tuinbouw, kan men op een gezonde en circulaire manier werken, waarbij de boerderij bijdraagt aan een gezond milieu. Zo gaan de Herenboeren in tegen de stroom van groter groeien, meer schulden, meer verdienen en meer investeren die de agro-industrie de boeren aanleerde en die onder meer teveel stikstof produceert waardoor natuur en leefbaarheid steeds meer onder druk staan. En nu na jarenlang door de industrie opgejut verzet er toch maatregelen aankomen, dreigen naast de natuur ook de boeren de dupe te worden.

Holland Campina tv-reclame
Misschien zag u onlangs een minuten durende, erg vriendelijke reclame, die de leefwijze aanprijst van boeren die in het patroon van de agro-industrie stapten. Hiermee investeert het miljardenbedrijf Holland Campina in een positief imago voor deze verstikkende vorm van landbouw. Alles wordt uit de kast gehaald, tot een vriendelijke boerin toe uit de tv-serie Boer zoekt Vrouw. Alles om maar recht te praten wat al heel veel jaren krom is: een prijsstelling waarin een veel te klein deel van de opbrengst naar de boeren zelf gaat zodat die gedwongen zijn tot massaproductie. Steeds meer boeren verdwijnen omdat ze te klein zijn om de concurrentie met de industriële boeren aan te gaan.

Naar 350 Heren-boerderijen
Er zijn inmiddels tientallen Herenboeren en het idee is om in de komende jaren door te groeien naar 350 Heren-boerderijen. Dat betekent dat op veel plaatsen boeren en consumenten laten zien dat het ook anders kan.

Vraag en Antwoord circulair geld

Ben jij geïnteresseerd in een betere wereld? En nieuwsgierig naar de rol van geld daarbij?
Dan is deze vraag- en antwoordsessie over circulair geld echt iets voor jou!

Vanwege de hoge opkomst bij de eerste twee bijeenkomsten, organiseren we een nieuwe informatiebijeenkomst over circulair geld.
Op woensdag 14 juni van 16.00 tot 17.00 uur kan je lekker vanuit huis deelnemen via Zoom.

Doelgroep: Ondernemers en particulieren die meer willen weten over circulair geld en hoe het werkt.

Programma:

 • We beginnen met een presentatie over wat circulair geld is en hoe jij ook kunt deelnemen
 • Wim van Bokhorst, initiatiefnemer van circulair geld in Alkmaar, vertelt over circulair geld en (economie) onderwijs
 • Vervolgens is er alle tijd om vragen te stellen

Kom je ook? Meld je hier direct aan of ga direct naar de online sessie.

Fijn als je deze uitnodiging ook wilt delen in je netwerk.

0
  0
  Winkelmand
  Winkelmand Is LeegTerug Naar Winkel