Camille Chautagnat uit Grenoble, stagiaire bij STRO

Camille loopt sinds kort stage bij STRO. Zij werkt voor Aurex, een organisatie uit Grenoble, die startende ondernemers steunt. Op die manier maakte zij kennis met de problemen van die groep, waarvan er veel op het financiële vlak liggen. Daarom werd maart 2018 een experimentele Barter-coöperatie opgericht van zo’n 70 bedrijven, variërend in grootte en van jong tot oud. De doelen zijn stimuleren van de lokale economie en hulp aan startende ondernemers. De opzet is vrij eenvoudig. Zo worden de transacties tussen de bedrijven bijgehouden in een excel-bestand. De deelnemers zijn tot nu toe zeer geïnteresseerd en enthousiast. Het is de bedoeling om het experiment na 1 jaar te evalueren.

Erasmus for young entrepreneurs
Camille vroeg zich af of zij in Grenoble de eersten waren met een dergelijke aanpak en zocht op het internet naar organisaties die zich bezighouden met alternatief geld. Tot haar grote opluchting vond zij daarbij STRO en haar betaalsoftware Cyclos. Hoe kan ik hier meer van leren, was haar belangrijkste vraag. Gelukkig deed zich een mogelijkheid voor via het Europese project ‘Erasmus for young entrepreneurs’. Hierbij kan een jonger iemand (in dit geval Camille) stage lopen bij een meer ervaren organisatie (STRO).

Lokale munten in Frankrijk
Desgevraagd vertelde Camille dat er in Frankrijk nu 50-60 lokale munten bestaan. Het aantal neemt de laatste tijd sterk toe en de meeste werken met papiergeld. In haar regio, Auvergne-Rhône-Alpes, zijn er ongeveer tien actief. Sinds herfst 2017 heeft Grenoble e.o. ook een regionale munt, de Cairn. De bedoeling van Camille is om eerst een stevige Barter-coöperatie neer te zetten en daarna contact te zoeken met de organisatie achter de Cairn.

Camille vertaalt nieuwste STRO-boek
Camille Chautagnat geeft haar stage bij STRO vorm door de Engelse versie van ‘Eigen geld maken: @nder geld’ te vertalen in het Frans. Op die manier ondergaat zij een uitgebreid leerproces en creëert tegelijkertijd een nuttig product. Het resultaat kan t.z.t. in Frankrijk worden gebruikt. Camille was tot voor kort voornamelijk met lokale economie bezig en krijgt bij het vertalen, naar eigen zeggen, meer inzicht in macro-economie.