STRO voert samen met lokale overheden, bedrijvennetwerken en universiteiten in Spanje, Italië en Engeland pilots uit met speciaal digitaal geld. Het project heet Digipay4Growth omdat het doel is de werkgelegenheid, vooral voor jonge mensen, te bevorderen. Dit gebeurt  door geld effectiever te laten circuleren, wat meer werk en belastinginkomsten oplevert. Ook zorgt Digipay4Growth voor extra krediet voor Midden- en Kleinbedrijf (MKB).

Drie pilots

Het gaat om drie pilots: een nieuw project in de omgeving van Barcelona en verbetering van bestaande lokaal geld projecten op Sardinië en in Bristol. Er worden uitgebreide handleidingen gemaakt en conferenties en trainingen georganiseerd, zodat ook andere organisaties deze aanpak in hun regio kunnen toepassen. Regio’s in Polen en Oostenrijk hebben al aangegeven belangstelling te hebben en we hopen dat vele andere zullen volgen.

De Europese Commissie steunt Digipay4Growth

De EU heeft een programma om voorbeeldprojecten te steunen die laten zien wat mogelijk is met nieuwe technologie die het MKB helpt. Uit meer dan 100 voorstellen is de STRO-aanpak en software geselecteerd als één van de meest veelbelovende initiatieven.