Online helpdesk Complementair Geld

Complementair geld wordt steeds populairder. STRO krijgt bijna elke week wel één of meerdere verzoeken om hulp van mensen en organisaties die zelf een initiatief willen starten. Bij een serieus initiatief bieden we de mogelijkheid aan te sluiten bij Circuit Nederland, de koepel van circulair geld initiatieven in Nederland. Wij willen al onze energie en tijd stoppen in Circuit Nederland om dit tot een succes te maken, daarom kunnen we helaas geen gratis advies bieden aan initiatieven die zich niet kunnen of willen aansluiten bij Circuit Nederland. Wel bieden we met deze pagina documentatie en (gratis) betaalsoftware voor startende initiatieven.

Voor betaald advies over opzet en uitvoering en begeleiding van uw initiatief, neem alstublieft contact met ons op voor de mogelijkheden en onze tarieven.

Vooraf

Invoering van een complementaire munt is een vak op zich. De hulpbronnen op deze pagina helpen om te begrijpen wat er allemaal komt kijken bij het starten van een complementaire munt. Maar daarnaast raden we u altijd aan om advies te zoeken bij experts op dit gebied.

Stappenplannen voor opzet

De volgende documenten geven een overzicht van de stappen voor het opzetten van een lokale munt:

Community Currency Design Framework

“Best practices for setting up a complementary currency system”

Doelen, doelgroep en schaal van complementair geld project

Er zijn vele vormen van complementair geld. Welke vorm is het meest geschikt? Dat hangt af van de doelen die je met de invoering van de munt wilt bereiken, de doelgroep en de schaal van het project. Zie ook dit artikel.

Voorbeelden van doelen:

  • meer en goedkoper krediet voor midden- en kleinbedrijf;
  • extra omzet voor midden- en kleinbedrijf;
  • stimuleren vrijwilligerswerk, burenhulp of ouderenzorg;
  • hogere belastinginkomsten voor lokale overheden;
  • stimuleren lokale economie (meer handel en banen);
  • meer samenwerking in de wijk / mensen leren elkaar kennen.

Vaak heeft een systeem meerdere van bovenstaande doelen.

Complementair geld modellen

Hieronder volgt een overzicht van verschillende vormen van complementair geld. Er is geen strikt onderscheid tussen de modellen, combinaties zijn vaak mogelijk.

LETS

Deelnemers kopen en verkopen diensten en goederen van/aan elkaar en betalen met LETS-punten. Deelnemers zijn meestal particulieren, hoewel soms ook bedrijven meedoen.

STRO heeft LETS in de 90-er jaren in Nederland (en een aantal andere Europese landen) geïntroduceerd.

Voor meer informatie over LETS, klik hier.

Tijdbank

Deelnemers kopen en verkopen diensten en goederen van/aan elkaar en betalen met tijd. Deelnemers zijn meestal particulieren, hoewel soms ook bedrijven meedoen.  Belangrijk verschil met LETS is dat de eenheid waarmee men betaalt, tijd is (bijvoorbeeld uren).

Voorbeelden van tijdbanken in Nederland zijn Timebank.cc met vestigingen in Den Haag en Amsterdam en WeHelpen, een tijdbank voor de (mantel)zorg.

De New Economics Foundations uit Engeland heeft een uitgebreid rapport over tijdbanken geschreven.

Cyclos software voor complementair geld projecten

Betalingen in complementair geld, administratie en ledenbeheer kunnen het makkelijkste digitaal. STRO heeft daartoe Cyclos-software ontwikkeld. Cyclos maakt betalingen mogelijk in complementair geld via internet en mobiele telefoon. Na 10 jaar ontwikkeling is Cyclos inmiddels de marktleider.

De nieuwe versie Cyclos 4 Communities is gratis, zeer eenvoudig te installeren (“in 3 stappen aan de slag”) en wordt bovendien gratis gehost door STRO. Cyclos4PRO is de betaalde versie en biedt meer mogelijkheden.

Meer informatie en literatuur

Circuit Nederland: koepel van complementair geld initiatieven in Nederland, zoals de Alkmaarse Digitale Munt, United Economy en de Utrechtse Euro.

– http://communitycurrenciesinaction.eu/online-resources/

Qoin: consultancy over complementair geld