Roder van Arkel geeft samen met Hugo van der Zee leiding aan het Cyclos team.

Roder heeft twee masters een in Bestuurskunde en een in Economie.
Voordat Roder bij STRO ging werken wilde hij graag via de politiek zijn idealen verwezenlijken. Zo werd hij in 2001 het jongste gemeenteraadslid van Nederland na een intensieve campagne dankzij voorkeurstemmen. Toch zag Roder dat het moeilijk was om in de politiek echte positieve veranderingen teweeg te brengen voor mens en milieu en besloot hij de ideeën van zijn vader (Henk van Arkel) eens kritisch tegen het licht te houden.
Roder rondde zijn studie bestuurskunde af en besloot daarna economie te gaan studeren. Naar Roder zijn mening keek ‘de economische wetenschap’ van vlak voor de crisis, helaas meer naar wiskundige werkelijkheden dan naar echte werkelijkheden en oplossingen voor (economische) problemen. Zo werd voor ontwikkelingslanden de infant industries argumenten nauwelijks serieus genomen en werd er al helemaal niet gekeken of er hier op een slimmere manier mee omgegaan kon worden (zoals bijvoorbeeld China dit de laatste 20 jaar gedaan heeft).

De interessante modellen die STRO had, werden vaak niet eens echt begrepen door de neoklassieke professoren. Ook zag Roder dat modellen vaak belangrijke factoren buiten beschouwing lieten. Zo lieten de standaard groei modellen allemaal een heel belangrijke factor buiten beschouwing. Bijna alle groeimodellen hebben een standaard afschijvingsvoet van kapitaalgoederen, terwijl dit nu juist door de rente bepaald wordt, hoe lager de rente, hoe voordeliger het is om te investeren in duurzame kapitaalgoederen die lang mee gaan. De Present Value (PV) van een kapitaalgoed dat lang mee gaat is namelijk veel hoger bij een lage rente stand. Als je dit meeneemt in bestaande modellen, krijg je opeens hele interessante modellen, waar de maatschappij echt iets van zou kunnen leren. Helaas schonk de economische wetenschap weinig aandacht aan dit interessante model en daarom besloot Roder (enigszins teleurgesteld in de gebrek aan dynamiek binnen de economische wetenschap) al snel dat het tijd was om zijn vader te gaan helpen bij STRO, ook al zou hij daar qua loon heel erg op achteruit gaan.

Bij STRO zet Roder zich nu in voor de Cyclos software.
Deze software is nodig om de projecten van STRO mogelijk te maken. Vroeger kostte Cyclos een hoop geld en droegen de mensen die er van profiteerden te weinig bij. Roder heeft zich dan ook tot doel gesteld de software commercieel rendabel te maken. Daar is hij samen met de steun van Hugo en natuurlijk het hele STRO/Cyclos team in geslaagd.
We kunnen nu de lonen van onze programmeurs betalen met de inkomsten van onze software.

In 2014 onderbrak Roder een vakantie omdat STRO hem vroeg de software pitchen voor de Bill en Melinda Gates foundation en de e-pay industry in Las Vegas. Voor Roder was het missen van de vakantie met zijn vrienden natuurlijk vervelend, maar hij haalde wel voor STRO de eerste prijs en 50.000 dollar.

Roder hoopt dat er ooit een tijd komt dat Cyclos zoveel geld genereert dat ook STRO daar een aantal belangrijke projecten uit kan betalen en met een marktconform salaris een vervanger kan vinden, zodat hij zich weer op economische modellen kan richten.