Onze aanpak

STRO heeft als doel het stimuleren van een eerlijker, duurzamer en effectiever soort geld, circulair geld. We brengen geld terug tot een middel dat economische actoren verbindt. Geld dat mensen de kans geeft hun kwaliteiten te ontplooien. Het levert zo welvaart op dankzij uitwisseling. We hebben een vorm van geldschepping ontwikkeld voor en door netwerken van deelnemende bedrijven. Ruil- en investeringsmiddel is er op die momenten dat het nodig is en verdwijnt daarna weer als het niet meer nodig is.

Het is echt circulair geld, dat circulaire processen in plaats van oneindige groei faciliteert. Als er zo altijd genoeg geld in omloop is, verdwijnt de moordende concurrentie om het schaarse geld en krijgt de samenwerkingseconomie meer kansen, waarbij bedrijven de ruimte krijgen vanuit een (nieuwe) niche-markt.

STRO is één van de weinige organisaties ter wereld die alternatieven voor het geldsysteem ontwikkelt. Dit doen we omdat het huidige geldsysteem armoede en milieuproblemen veroorzaakt. De R&D op dit terrein heeft tot opmerkelijke resultaten geleid, die we getest hebben in projecten in Latijns Amerika. We doen dat vanuit ons kantoor in Nederland. Daarnaast ontwikkelt STRO de betaalsoftware Cyclos om de transitie naar circulair geld mogelijk te maken. Dat gebeurt vanuit de vestigingen in Brazilië en Uruguay.

Laten zien wat mogelijk is

We bouwen met verschillende partners aan voorbeelden die laten zien wat mogelijk is. Vóór het digitale tijdperk was dat bijvoorbeeld al in 2003 in Fortaleza (Brazilië) waar we een voorbeeld hielpen realiseren dat de impact van donorgeld sterk vergroot. De school waar het geld voor bedoeld was, werd gebouwd. Maar daarnaast maakt het donorgeld tot op de dag van vandaag extra micro-krediet mogelijk en geeft het een enorme boost aan de (onderlinge) handel en productie in de wijk. Het Unterguggenberger-instituut in Wörgl (Oostenrijk), gesteund door de Raiffeisenbank, bekroonde ons werk in Brazilië met de Unterguggenbergerprijs, vernoemd naar de burgemeester die in de dertiger jaren van de vorige eeuw liet zien dat een crisis niet onvermijdelijk was. Het eerstvolgend project was Sardex op Sardinië. Op dit moment staat in Nederland de volgende generatie, nog weer meer geavanceerde voorbeelden, in de steigers. Meer onder de knop projecten.

Cyclos essentieel voor opschaling

Parallel aan deze voorbeelden wat met innovatie bereikt kan worden, bouwen we aan massaal gebruik van de Cyclos software. Het gaat dan om recht toe recht aan gebruik als mobile wallet. Op dit moment wordt dit in ongeveer 30 landen aangeboden en zijn er ongeveer 20 miljoen, meest zeer arme, eindgebruikers. Cyclos is bekroond door de betaalindustrie wegens innovaties en door de Gates foundation vanwege de bruikbaarheid voor armoedebestrijding. Het heeft de beste prijs-kwaliteitsverhouding in de markt van mobiele betaalsystemen, zie Cyclos.

Voorbeelden inspireren massaal gebruik

Het doel is dat als de demonstratieprojecten over een jaar of drie de voordelen van het gebruik van de innovaties voor gebruikers van de gewone mobiele wallet laten zien, dan ook de gewone commerciële aanbieders van Cyclos de vernieuwende functionaliteiten van Cyclos gaan aanzetten. Die stap zal voor hen technisch niet groot zijn. Zij kennen de kwaliteit van Cyclos al en kunnen ermee om gaan, zodat de stap meer een extra marketing optie voor hen is dan een grote ommezwaai.