Onze Projecten

Wat STRO doet om circulair geld te realiseren

We bouwen aan voorbeeldprojecten, alleen en samen met partners.
We verspreiden en promoten onze betaalsoftware Cyclos naar veel verschillende doelgroepen.

Cyclos

Cyclos is een zeer veilig betaalplatform, waarmee gebruikers betalingen kunnen doen via internet, met betaalpasjes en apps.
Cyclos biedt al miljoenen arme mensen een vrijwel gratis mobiele bankrekening, ook wordt Cyclos wereldwijd gebruikt bij heel veel initiatieven tot geldvernieuwing.
Cyclos is de sleutel tot STRO’s alternatieven voor geld. Cyclos vraagt licentiekosten aan wie geld heeft en is gratis voor initiatieven met een sociale doelstelling.
In 2014 ontving Cyclos de E-Pay Innovation Award van de betaalindustrie en Gates Foundation.

Lees meer over Cyclos.

Circuit Nederland

De coöperatie Circulair Geld Nederland biedt met het Circuit Nederland de faciliteiten voor een groep samenwerkende circulair geld initiatieven, zoals:
de Alkmaarse Vix, de Utrechtse Euro en United Economy.
U leest over deze initiatieven op hun eigen websites en over het samenwerkingsverband op Circuit Nederland.

Koop Lokaal Booster 

De Koop Lokaal Booster zorgt ervoor dat de uitgaven van uw gemeente het lokale MKB versterken. Twee Nederlandse gemeentes onderzoeken al wat de Koop Lokaal Booster voor de ondernemers in hun gemeente kan doen. Lees hier wat het effect van de Booster op de economie in uw gemeente kan zijn.

Impact Multiplier

In het Impact-multiplier-consortium organiseert STRO Europese steden en regio’s, die met de Koop Lokaal Booster hun lokale bestedingen meer impact willen geven.
Deze innovatie is mogelijk dankzij de Cyclos-betaalsoftware.

Alleen met uw hulp: banen voor township jongeren

In Zuid-Afrika is een wet aangenomen die stimuleert dat kansarme jongeren een betaalde stage krijgen bij kleine bedrijfjes in de townships. We willen een extra dimensie toevoegen aan het nationale programma dat jongeren aan het werk helpt (YES). Door gebruik te maken van de speciale mogelijkheden in Cyclos software circuleert geld vaker in de wijk en krijgen de jongeren kans om te blijven werken. We zoeken nog naar mogelijkheden om dit project te starten.

Alleen met uw hulp: meer impact migrantengeld

Wat zou er niet kunnen gebeuren wanneer de 500 miljard dollar die migranten jaarlijks overmaken een aantal keren extra in de lokale economie besteed zou worden voordat het buiten de regio besteed wordt? In de toekomst hopen we een voorbeeld project te kunnen financieren dat het geld dat migranten naar hun familie sturen meer impact geeft.

Eerdere projecten

STRO zet soms zelf een project op, maar meestal werken we met partners die we in hun werk ondersteunen en adviseren.
Bij de meeste projecten trekt STRO zich terug als het project de voldoende informatie heeft opgeleverd. De partner zet het project verder voort, meestal met gebruik van de Cyclos software.
Zo draaien er nu nog steeds projecten in Honduras en Costa Rica waarbij coöperaties middels een eigen verrekening veel minder geld van buiten nodig hebben.
In Brazilië heeft het voorbeeld van Banco Palmas veel navolging gehad onder de verzamelnaam “Community Banks”.
In El Salvador is nog steeds Punto Transacciones actief en in Brazilië Tradaq, op een grotere schaal.
Sardex was al partner in het Europese Digipay4growth project (2013-2016) en nog steeds zijn de banden sterk.

Lees verder over de geschiedenis van STRO.