Jaarverslagen 2018 – 2005

Jaarverslagen 2018 – 2005

2018

STRO bouwde ook in 2018 langs twee sporen:

  1. Voorbeeldprojecten neerzetten zoals Circuit Nederland en de Utrechtse Euro.
  2. Het aantal Cyclos-gebruikers uitbreiden, zodat aantrekkelijke voorbeelden makkelijk op schaal navolging vinden bij mensen die onze Cyclos-software al gebruiken en de kwaliteit kennen.

2017

In 2017 groeide het aantal gebruikers van onze betaalsoftware Cyclos flink door tot vermoedelijk 15 miljoen. Bovenal zijn we nu echt in Nederland van start gegaan. Het aantal leden van Circuit Nederland passeerde de 1000, waarbij energieleverancier Greenchoice de eer te beurt viel om de 1000ste gebruiker te worden.

2016

Ook in 2016 deed STRO flinke stappen vooruit. De omzet van onze partner Sardex passeerde de 100 miljoen. Sardex is de succesvolle lokale munt op Sardinië en werkt  met onze betaalsoftware Cyclos. Ondertussen investeren we veel energie om ook in Nederland @nder, circulair, geld van de grond te krijgen. Eind 2016 waren er 6 netwerken (communities) actief en stap voor stap groeit het netwerk.

2015

STRO’s missie is het ontwikkelen en introduceren van economische structuren die inherent duurzamer zijn dan de bestaande. In 2015 draaide het Digipay4Growthproject, gecoördineerd door STRO, volop: lokale overheden, bedrijvennetwerken en universiteiten in Spanje, Italië en Engeland voeren pilots uit met speciaal digitaal geld. De ontwikkeling van Cyclos, onze betaalsoftware, bleef in 2015 een zeer belangrijk speerpunt.

2014

2014 was een jaar om te bouwen. We bouwden aan de nieuwe versie van onze betaalsoftware: Cyclos 4. De internationale betaal-industrie, met bedrijven als Mastercards en Paypal, koos Cyclos tot wereldwijde winnaar van een innovatiewedstrijd en erkent daarmee dat het een heel bijzonder product is. We werkten ook in alle rust aan bundeling van initiatieven met lokaal geld in Nederland met Circuit Nederland.

2013

In 2013 werkten we aan ons doorgeefboek “Een @nder soort geld”, dat september 2014 uitkomt. In Europa bereidden we, samen met lokale overheden, bedrijven, netwerken en universiteiten in Spanje, Italië en Engeland pilots voor met speciaal digitaal geld. Het project heet Digipay4Growth en wordt gesteund door de EU.

2012

2012 was een spannend jaar voor STRO. We maakten belangrijke keuzes, onder andere meer aandacht voor Europa en onderzoek of we nieuwe activiteiten in Nederland kunnen starten, nu Nederland stapje voor stapje richting crisis opschuift. Ook maakten we de strategische keuze om boven alles door te gaan met investeren in de Cyclos-software. Cyclos draagt op dit moment de meeste serieuze projecten met een ander geldsysteem.

2011 – 2005

2011
Ook in 2011 maakten we weer vorderingen met onze projecten in Uruguay, Honduras, El Salvador, Costa Rica en Nicaragua.

In Uruguay legden we in de hoofdstad Montevideo de basis voor een C3 met taxichauffeurs. In El Salvador behaalde het netwerk PuntoTRANSacciones van 400 micro- en kleine bedrijven een omzet ter waarde van 1,2 miljoen dollar. Coöperatie CoopeVictoria in Costa Rica bracht eigen eenheden uit ter waarde van 100.000 euro en verwerkte 100.000 liter gebruikte bakolie tot biodiesel.

2010
Internationale doorbraak van de Cyclos software voor handelsnetwerken en nieuwe toepassingen voor de handelsnetwerk-methode C3 betekenen dat overheden nu kunnen bepalen hoe vaak koopkrachtimpulsen circuleren in een economie, zodat achtergebleven regio’s worden gestimuleerd. Maar ook: bureaucratie in Uruguay en minder subsidie van de overheid.

2009
Een belangrijke doorbraak: in nauwe samenwerking met de regering startten we een C3-bedrijvennetwerk voor geheel Uruguay.

STRO wordt lid van een alliantie van migrantenorganisaties, met wie we de mogelijkheid onderzoeken om ‘remittances’ van migranten te gebruiken voor de ontwikkeling van de landen van herkomst.
In Honduras vormt lokale brandstofproductie een stimulans voor lokale economische ontwikkeling.

2008
De kredietcrisis betekent meer aandacht voor STRO’s werkwijze. Voor ons is deze crisis een extra bewijs dat het huidige geldsysteem niet functioneert. Een extra motivatie om volop verder te gaan met alternatieven te ontwikkelen en die in de praktijk te testen.

2007
2007 was het eerste jaar van het tweede vierjarige programma Duurzame Lokale Ontwikkeling. Aantal en omvang van de projecten is opnieuw flink gegroeid.

2006
2006 was een belangrijk jaar voor STRO. We kregen het groene licht voor een 2e vierjarig programma Duurzame Lokale Ontwikkeling. Aantal en omvang van onze projecten groeiden opnieuw. Diverse projecten bereikten het punt dat een definitieve doorbraak in de betreffende regio mogelijk wordt.

2005
Aanzienlijke uitbreiding van onze pilots, organisaties wereldwijd nemen onze internetsoftware voor lokale handelssystemen in gebruik, we zetten de eerste stappen voor lokale productie van biobrandstof.
2005 stond ook in het teken van een inspirerend uitzendprogramma voor jonge muzikanten en designers naar een arme Braziliaanse stadswijk.

Email Stro

De jaarverslagen vanaf 2011 en eerder kunt u per mail opvragen bij STRO: info@socialtrade.nl.

Voor onze nieuwsbrief:

Meld u aan om op de hoogte te blijven.

Donaties zijn welkom!

Wilt u STRO financieel steunen klik hieronder.

Oudegracht 42
3511 AR Utrecht
Nederland
+31 (0)30 2 314 314