QUOTES bekende en minder-bekende lezers “Een @nder soort geld”

Het boek “Een @nder soort geld” roept veel reacties op. Hieronder een bloemlezing.

“Iedereen weet dat het in de financiële sector ‘anders’ moet. Dit boek laat zien dat ‘ander geld’ daartoe misschien wel onmisbaar is.”

Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid, Universiteit Utrecht

“Ik vind dit boek een echte eye-opener. Het heeft me tot tranen toe geroerd.”

Dette Glashouwer, theatermaakster

“Pas toen ik me in de rol van geld verdiepte, kreeg ik antwoorden over hoe de economie werkt. In onze vereniging zijn veel leden ervan overtuigd dat met ander geld een basisinkomen mogelijk is.”

Ad Planken, voorzitter Vereninging Basisinkomen

“Waardevolle ideeën over hoe geld weer in dienst kan komen te staan van de samenleving in plaats van andersom.”

Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks

“Helen Toxopeus neemt de lezer op meeslepende wijze mee in haar zoektocht naar een andere wereld en de vraag of een ander soort geld daarvoor een vereiste is.”

Rens van Tilburg, lid van het Sustainable Finance Lab

“Geld moet de relaties tussen alle gebruikers dienen, niet de belangen van instellingen en enkelingen. De digitale revolutie biedt ook op dit gebied de kans voor radicale verandering ten goede. Henk van Arkel laat zien dat een rechtvaardiger toekomst vandaag al realiteit is.”

Jurriaan Kamp, hoofdredacteur en mede-oprichter The Optimist

“Iedereen weet dat het in de financiele sector ‘anders’ moet. Dit boek laat zien dat ‘ander geld’ daartoe misschien wel onmisbaar is.”

Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid, Universiteit Utrecht

“Een zeer verhelderend gesprek dat de ernstige beperkingen van het huidige monetaire systeem bloot legt en laat zien dat er goede alternatieven zijn, onder meer met geld zonder de verlammende druk van rente en met de juiste prikkels voor sterke lokale economieën en sociale samenhang. Dit boek heeft een hoopvolle boodschap in barre euro tijden.”

Arjo Klamer, hoogleraar culturele economie Erasmus Universiteit en auteur van “De Euro valt, en wat dan?”

“Helen Toxopeus  neemt de lezer mee op haar zoektocht naar de aard van geld, en hoe we het beter kunnen gebruiken. Prikkelend en praktisch.”

Dirk Bezemer, hoofddocent economie, Rijksuniversiteit Groningen

“Gewoon geld conditioneert het denken en handelen op groei en reclame voor behoeften die we eerst nog niet hadden. @nder geld zet de sluizen open naar ideeën over duurzaamheid, levensvervulling en een toekomst voor je kinderen. Het is puur eigenbelang om te gaan meedoen aan een Social Trade Credit Circuit.”

Prof. Bernard Lietaer, auteur van ‘Geld en Duurzaamheid’, voormalig Centraal Bankier, fondsbeheerder en adviseur van overheden, multinationale ondernemingen en organisaties

“Kern(probleem) van het huidige systeem is rente. Rente die over alle schulden moet worden betaald aan bankiers die dit geld uit het niets mogen creëren. Rente die in de vorm van bonussen onder diezelfde bankiers mag worden verdeeld. Zij zullen dit monopolie op geldcreatie nooit vrijwillig uit handen geven. Juist daarom is het van essentieel belang dat er wordt doorgegaan met het uitwerken van een parallel renteloos geldsysteem.”

Willem Middelkoop, auteur en oprichter Commodity Discovery Fund

“De zogenaamde financiële crisis heeft veel onvrede over het reilen en zeilen van onze economie aan het licht gebracht. Een financieel stelsel dat zich heeft losgezongen van de reële economie van goederen en diensten wordt niet meer begrepen, en blijkt perverse prikkels en onvoorstelbare risico’s te kennen. Op allerlei terreinen worden alternatieve ontwikkeld: voor de energievoorziening, verzekeringen, voedselproductie, noem maar op. Het ligt voor de hand dat hierbij ook nieuwe vormen voor financiering, en voor geld, wordt gezocht. STRO, Social Trade Organisation, plaveit de weg. Dit boek is dan ook de moeite waard voor pioniers in de nieuwe economie.”

Jan Paul van Soest, entrepreneur en adviseur, partner de Gemeynt, coöperatie en mede-oprichter De Groene Zaak

“STRO werkt al decennia aan een van de lastigste problemen van deze tijd, de los van de werkelijke economie geraakte rol en macht van geld. In dit boek wordt hiervoor een aansprekende oplossing gedemonstreerd. Idealen sterven echter vaak in schoonheid omdat ze niet in het bestaande systeem zijn te introduceren. De grote verdienste van het voorgestelde nieuwe geldsysteem is dat het ook hiervoor een geloofwaardige oplossing aanreikt waar ieder die duurzaamheid wil bevorderen kennis van moet nemen!”

Bastiaan Zoeteman, hoogleraar duurzaamheid Telos, Tilburg School of Economics and Management, Tilburg University

“Wat écht opmerkelijk is aan de crisis, is dat er nauwelijks in brede kring wordt gediscussieerd. Wat hier nu echt aan de hand? Wat zouden we van de crisis moeten leren? Zijn niet veel fundamentelere vernieuwingen nodig? Dit zeer leesbare boek daagt uit tot nadenken over zulke cruciale vragen.”

John Grin, hoogleraar systeeminnovaties aan de Universiteit van Amsterdam

“De voortgaande afbraak van de unieke kwaliteiten van de aarde en de toenemende ongelijkheid in de wereld hebben te maken met ons geldstelsel. Het is de hoogste tijd om dat niet langer als vanzelfsprekend te beschouwen en daar kritisch over te leren denken. De gesprekken van Helen Toxopeus en Henk van Arkel stimuleren dat kritische denken enorm en zijn daarom zeer lezenswaardig.”

Egbert Tellegen, emeritus hoogleraar milieukunde

“Een soort geld ontwerpen dat mensen uit eigenbelang duurzaam en verantwoord laat handelen, dat is een manier om de ‘steady state’ te realiseren die Machiavelli waardig is. ”

Gert Jan Jansen, Hof van Twello/ auteur van “Kleinschaligheid als alternatief”

“Een bank maken voor iedereen, voor de economie, de toekomstige generaties, voor u en mij, en niet voor de bankiers… dat is de uitdaging die NewB in België aangaat.

Dan komt dit boek langs met een mooi overzicht van mogelijke nieuwe wegen die bewandeld kunnen worden, aan de hand van voorbeelden over heel de wereld… globalisering in zijn goede vorm.”

Marc Bontemps, NewB, de andere Vlaamse bank i.o.

“Iedere keer als iemand een krediet (bijvoorbeeld een hypotheek) neemt bij een commerciële bank, wordt nieuw digitaal geld gecreëerd. In moderne economieën is inmiddels ruim 90% van het geld op deze manier in omloop gekomen. Dit betekent dat wij onze geldhoeveelheid “huren” van commerciële banken tegen het geldende rente tarief. Dit is totaal onnodig. Gelukkig laat STRO zien dat het anders kan. Rentevrij geld is mogelijk!”

Martijn Jeroen van der Linden, promovendus en onderzoeker aan de TU Delft – Economie van Innovatie en Technologie

“De banken hebben nog niet door dat zij – net als de olie-industrie – aan het eind van hun levenscyclus zijn. @nder geld staat in de coulissen om een nieuwe rol te vervullen in een nieuwe economie. Zoveel maakt dit boek wel duidelijk.”

Karel Oosting, grafisch ontwerper

“Waar de milieubeweging individueel gedrag wil verbeteren en één onderwerp tegelijk aanpakt, stoot STRO meteen door naar de kern: het geld dat de raderen dol doet draaien. Met een slimme verandering wordt ons gedrag vanzelf beter, bloeit de economie in plaats van dat hij uit zijn voegen groeit, en dient hij de mens weer in plaats van de omgekeerde situatie van vandaag. Echt iets voor Transition Towns.”

Paul Hendriksen, Transition Towns Nederland

“Weet u wat graangeld is? Of goudgeld, Freigeld, en het wondereiland Barataria. Het komt allemaal voorbij in ‘Een @nder soort geld’, samen met het wonder van Wörgl, LETS, barternetwerken en regiogeld. En dan moet STRO’s eigen oplossing nog komen.

Dit boek maakt heel duidelijk waarom rente een onvermoed, veelkoppig monster is dat duurzaamheid in de weg staat. Vervolgens draagt het een reële oplossing aan in de vorm van een @nder soort geld.”

Maranka Spoor, voorzitter Stichting Permacultuur Onderwijs

“Hartelijk dank voor het interessante boek ‘Een ander soort geld’ dat u me hebt gestuurd. Het boek geeft veel stof tot overdenken. Ik ben er van overtuigd dat we leven in een wereld in transitie, op velerlei gebied. Daar maakt het ruilmiddel ook deel van uit. Het is belangrijk dat STRO zich er in verdiept.”

Jan Terlouw, ex-minister van economische zaken, fysicus en kinderboekenschrijver

“Bij Helen Toxopeus wil je doorlezen om te weten hoe het zit. Ze opent een wonderbaarlijke wereld voor wie hem betreden wil, een wereld waarin een echt alternatief van bloei voor groei besloten ligt.”

Marjan Minnesma, Urgenda