Samenvatting Eigen geld maken en Over een ander soort geld

Over een @nder soort geld

Schrijfster Helen Toxopeus helen_toxopeusvoerde een groot aantal gesprekken met STRO-directeur Henk van Arkel. Welke visie heeft STRO over geldvernieuwing? Hoe draagt dat bij aan een duurzame en sociale samenleving? Het resultaat is een persoonlijk, verrassend en leesbaar verhaal.

Eigen geld maken: @nder soort geld

In dit boek beschrijft Henk van Arkel de actualiteit van een ander soort geld, dat STRO nu samen met haar partners in Europa neerzet. Geld dat ook werkt tijdens een crisis!

Lees hier hoe met uw hulp en de inzet van IT-innovaties ook in Nederland een alternatief kan worden gerealiseerd voor de doodlopende weg van de banken en financiële markten.

Klik hier voor een uitgebreide samenvatting van beide boeken.